طوطی های آفریقایی

معرفی و طبقه بندی طوطی های قاره آفریقا

21/06/2016
فروش کاسکو جوان سخنگو 100 کلام

فروش کاسکو جوان سخنگو ۱۰۰ کلام

طوطی کاسکو یک طوطی بسیار باهوش و مستعد می باشد و اغلب به عنوان طوطی خاکستری آفریقایی مشهور می باشد و از نظر اجتماعی و روابط […]
19/06/2016
فروش کاسکو جوان سخنگو شعر خوان

فروش کاسکو جوان سخنگو شعر خوان

طوطی کاسکو یک طوطی بسیار زیبا ، سخنگو و باهوش می باشد که به دلیل توانایی استثنایی در سخن گویی و قدرت درک بالا از کلمات […]
11/06/2016
فروش کاسکو شعر خوان بسیار کشیده زیبا و جوان

فروش کاسکو شعر خوان بسیار کشیده زیبا و جوان

کاسکو یک طوطی استثنایی به لحاظ رفتاری ، سخن گویی ، هوش و استعداد می باشد  و به طور کلی به عنوان یک طوطی منحصر به […]
10/06/2016
فروش جوجه کاسکو خانگی آماده صحبت

فروش جوجه کاسکو خانگی آماده صحبت

طوطی کاسکو یا همان طوطی خاکستری آفریقایی که در دنیا به african gery parrot مشهور می باشد ، یک طوطی بسیار زیبا و استثنایی به لحاظ […]