طوطی های آفریقایی

معرفی و طبقه بندی طوطی های قاره آفریقا

25/06/2016
فروش کاسکو جوان باهوش دستی

فروش کاسکو جوان باهوش دستی

طوطی کاسکو به عنوان یک طوطی بسیار باهوش و استثنایی در خانواده طوطی سانان مطرح می باشد . این طوطی که با عنوان طوطی خاکستری آفریقایی […]
23/06/2016
فروش کاسکو دستی سخنگو

فروش کاسکو دستی سخنگو

کاسکو یا همان طوطی خاکستری آفریقایی african grey parrot یک طوطی بی نظیر و منحصر به فرد در میان تمام طوطی سانان می باشد . این […]
21/06/2016
فروش کاسکو جوان سخنگو 100 کلام

فروش کاسکو جوان سخنگو ۱۰۰ کلام

طوطی کاسکو یک طوطی بسیار باهوش و مستعد می باشد و اغلب به عنوان طوطی خاکستری آفریقایی مشهور می باشد و از نظر اجتماعی و روابط […]
19/06/2016
فروش کاسکو جوان سخنگو شعر خوان

فروش کاسکو جوان سخنگو شعر خوان

طوطی کاسکو یک طوطی بسیار زیبا ، سخنگو و باهوش می باشد که به دلیل توانایی استثنایی در سخن گویی و قدرت درک بالا از کلمات […]