طوطی های آفریقایی

معرفی و طبقه بندی طوطی های قاره آفریقا

03/05/2016
فروش جوجه کاسکو 45 روزه دستی

فروش جوجه کاسکو ۴۵ روزه دستی

کاسکو یک طوطی بسیار باهوش ، اجتماعی ، سخنگو با رفتاری کاملا دوستانه می باشد که اغلب مورد توجه است و به عنوان باهوش ترین و […]
02/05/2016
فروش جوجه کاسکو30% قرمز سخنگو

فروش جوجه کاسکو۳۰% قرمز سخنگو

کاسکو یک طوطی بسیار باهوش و مستعد در زمینه یادگیری و سخن گویی می باشد که اغلب با عنوان طوطی خاکستری آفریقایی مشهور است . در […]
24/04/2016
فروش کاسکو جوان 60 کلمه سخنگو

فروش کاسکو جوان ۶۰ کلمه سخنگو

طوطی کاسکو یکی از برترین طوطی های موجود در دنیا می باشد که از نظر سخن گویی و هوش و استعداد در رتبه اول طوطی سانان […]
23/04/2016
فروش جوجه کاسکو نیمه رام 2 کلام سخنگو

فروش جوجه کاسکو نیمه رام ۲ کلام سخنگو

کاسکو یک طوطی بسیار باهوش و سخنگو با خصوصیات رفتاری بسیار خوب است و همواره از طوطی کاسکو یا همان طوطی خاکستری آفریقایی به عنوان بهترین […]