طوطی های آفریقایی

معرفی و طبقه بندی طوطی های قاره آفریقا

17/01/2013

طوطی ژاردین

طوطی ژاردین یا طوطی پیشانی قرمز با نام علمی Poicephalus gulielmi یک نوع طوطی با جثه ای متوسط و عمدتا به رنگ سبز در مناطق گسترده […]
17/11/2012

کاسکو سخنگو

کاسکو سخنگو یا طوطی آفریقایی (african gery parrot) یک گونه ی منحصر به فرد و جذاب از خانواده ی طوطی سانان می باشد که به دلیل […]
15/11/2012

کاسکو سخنگو

کاسکو سخنگو یا اصطلاحا طوطی آفریقایی جنسی منحصر به فرد ، با هوش و زیرک از خانواده ی طوطی سانان می باشد. کاسکو سخنگو پرنده ای […]
13/11/2012

جوجه کاسکو سخنگو

جوجه کاسکو سخنگو با نام معروف طوطی های آفریقایی همواره جذاب ترین جنس در میان طوطی سانان برای بشر بوده است. این جنس منحصر به فرد […]