طوطی های آفریقایی

معرفی و طبقه بندی طوطی های قاره آفریقا

04/11/2012

کاسکو سخنگو

کاسکو سخنگو یا طوطی های آفریقایی گونه ای ویژه و منحصر به فرد از خانواده ی طوطی سانان می باشد که این نوع طوطی در درک […]
01/11/2012

کاسکو سخنگو

کاسکو یا همان طوطی آفریقایی مشهور محبوب ترین گونه ی خانواده ی طوطی سانان در تمام جوامع بشری معرفی شده است. این محبوبیت و جذابیت های […]
29/10/2012

جوجه کاسکو سخنگو

کاسکو یا طوطی آفریقایی african gery parrot یک نوع ویژه ای از طوطی سانان می باشد که به دلیل توانایی های بسیار بالا و یادگیری برخی […]
27/10/2012

کاسکو سخنگو

کاسکو یا طوطی آفریقایی african gery parrot یک نوع منحصر به فرد و در واقع جذاب ترین نوع طوطی ها در دنیا می باشد. این نوع […]