طوطی های آفریقایی

معرفی و طبقه بندی طوطی های قاره آفریقا

16/01/2014
خرید کاسکو بالغ سخنگو

خصوصیات کاسکو

کاسکو یا همان طوطی خاکستری آفریقایی با نام علمی Psittacus erithacus یک نوع طوطی از خانواده ی  Psittacidae است که بومی جنگل های غرب و مرکز آفریقا […]
11/01/2014
772px-Red-bellied_Parrot_pair_in_a_cage

طوطی آفریقایی سینه سرخ ( The Red Bellied Parrot)

طوطی آفریقایی سینه سرخ ( The Red Bellied Parrot) با نام علمی  Poicephalus rufiventris یک گونه طوطی آفریقایی با جثه ای کوچک می باشد که از جنس […]
28/04/2013
طوطی نیام نیام

طوطی نیام نیام

طوطی نیام نیام با نام علمی Poicephalus crassus یک طوطی بومی آفریقای مرکزی از کامرون به سمت جنوب غرب سودان است. این طوطی عمدتا سبز با […]
27/04/2013
طوطی آفریقایی روپل

طوطی آفریقایی روپل (African Rüppell Parrot)

طوطی آفریقایی روپل (African Rüppell Parrot) با نام علمی Poicephalus rueppellii یک نوع طوطی بومی جنوب غرب آفریقا از مرکز نامیبیا به سمت جنوب غرب آنگولا […]