طوطی های آفریقایی

معرفی و طبقه بندی طوطی های قاره آفریقا

17/11/2012

کاسکو سخنگو

کاسکو سخنگو یا طوطی آفریقایی (african gery parrot) یک گونه ی منحصر به فرد و جذاب از خانواده ی طوطی سانان می باشد که به دلیل […]
15/11/2012

کاسکو سخنگو

کاسکو سخنگو یا اصطلاحا طوطی آفریقایی جنسی منحصر به فرد ، با هوش و زیرک از خانواده ی طوطی سانان می باشد. کاسکو سخنگو پرنده ای […]
13/11/2012

جوجه کاسکو سخنگو

جوجه کاسکو سخنگو با نام معروف طوطی های آفریقایی همواره جذاب ترین جنس در میان طوطی سانان برای بشر بوده است. این جنس منحصر به فرد […]
12/11/2012

کاسکو سخنگو

کاسکو یا همان طوطی آفریقایی مشهور با نام african grey parrot یک نوع خاص از طوطی سانان می باشد که به دلیل هوش و ذکاوت بالا […]