طوطی های آفریقایی

معرفی و طبقه بندی طوطی های قاره آفریقا

10/12/2011

کاسکو طوطی خاکستری کاسکو

    همه ما در طول زندگی خود از نزدیک  با پرنده ای به نام طوطی برخورد کرده ایم. برخی از انواع طوطی ها از نظر زیبایی […]
25/11/2011

کاسکو (طوطی خاکستری) کاسکو

کاسکو (طوطی خاکستری) نام اصلی این طوطی،طوطی خاکستری می باشد که در ایران به غلط ان را کاسکو می نامند. کاسکو ها جزء طوطی های متوسط […]
14/10/2011

کاسکو

هر کاسکو عادات مخصوص خود را دارد اما به‌طور کلی می‌توان کاسکوها را از لحاظ عادات و رفتارهایی که دارند، ‌در چندین دسته کلی تقسیم‌بندی کرد […]
14/10/2011

کاسکو

 پراکندگی جغرافیایی کاسکو بیشتر قسمتهای افریقای مرکزی در کمربندی وسیع از جزایر گینه تا شمال غربی تانزانیا و کنیا یافت میشود معرفی و شناخت بهترین پرنده سخنگو […]