طوطی های آفریقایی

معرفی و طبقه بندی طوطی های قاره آفریقا

22/09/2012

کاسکو سخنگو

یک کاسکو سخنگو دم قرمز بسیار زیبا در فروشگاه دنیای پرندگان موجود می باشد. این کاسکو از گروه african grey parrot یا طوطی خاکستری آفریقایی می […]
20/09/2012

پایه مناسب کاسکو ، کاکادو vp302

پایه VP 302 پایه ای بسیار مناسب و مفرح برای انواع پرندگان از جمله کاسکو ، کاکادو و آرا و … می باشد.  این پایه برای […]
19/09/2012

کاسکو سخنگو

یک کاسکو سخنگو  دم قرمز از گروه african grey parrot ( طوطی خاکستری آفریقایی) در فروشگاه دنیای پرندگان موجود می باشد که در گروه خود دارای جثه […]
18/09/2012

جوجه کاسکو سخنگو

کاسکو از خانواده طوطیان آفریقایی african grey parrot می باشد و با توجه به هوش بالای کاسکو جهت یادگیری کلمات این پرنده همواره مورد توجه انسان […]