طوطی عروس هلندی یا ککاتیل

معرفی و طبقه بندی طوطی های عروس هلندی

01/08/2017
فروش جوجه عروس لوتینو سرلاک خور

فروش جوجه عروس لوتینو سرلاک خور

طوطی عروس هلندی یک طوطی بسیار زیبا ، مهربان با روابط اجتماعی بسیار مناسب می باشد که از قدرت سخن گویی بسیار مناسبی برخوردار می باشد […]
24/07/2017
فروش عروس هلندی آهویی

فروش عروس هلندی آهویی

طوطی عروس هلندی یک طوطی بسیار زیبا با خصوصیات رفتاری منحصر به فرد است که به عنوان مهربان ترین طوطی جهان شناخته شده است.این طوطی از […]
05/07/2017
فروش جفت مولد عروس هلندی

فروش جفت مولد عروس هلندی

طوطی عروس هلندی یک طوطی با جثه ای کوچک ، رفتاری دوستانه و اجتماعی و ظاهری فوق العاده زیبا است که از توانایی سخن گویی نسبتا […]
03/06/2017
فروش جفت مولد عروس هلندی سخنگو

فروش جفت مولد عروس هلندی سخنگو

طوطی عروس هلندی یا همان طوطی ککاتیل یک گونه بسیار زیبا، کوچک جثه با خصوصیات اخلاقی منحصر به فرد است که به عنوان مهربان ترین طوطی […]