فروش جوجه کاسکو و طوطی

فروش انواع نژاد های طوطی ، کاسکو ، جوجه کاسکو ، آمازون ، ماکائو ، آرا ، کاکادو ، روزیلا ، شاه طوطی ، ملنگو ، خورشیدی و سایر طوطی سانان

16/09/2012

جوجه شاه طوطی

یک جوجه شاه طوطی ۹ ماهه (babay Alexandrine Parakeet/ parrot)در دنیای پرندگان موجود می باشد. این جوجه شاه طوطی رام شده و قادر به سخنگویی نیز […]
14/09/2012

طوطی سان کانر جفت خورده

یک جفت طوطی سان کانر جفت خورده به شرط اینکه به شما جوجه بدهند داخل فروشگاه دنیای پرندگان موجود است. البته میدونید که این طوطی های […]
11/09/2012

آرا هانس جفت خورده

آرا هانس : این پرنده های بسیار کم یاب و زیبا  با اینکه جثه ی کوچکی دارن  جزء خانواده ی ماکائوها یا همان آرا ها هستن. حالا […]
11/08/2012

طوطی آمازون جوجه فروشی

تعداد ۵ عدد طوطی آمازون بال نارنجی با نام انگلیسی Orange Winged Amazon Parrot موجود است.کلیه طوطی های آمازون ما جوجه و کم سن هستند و […]