فروش جوجه کاسکو و طوطی

فروش انواع نژاد های طوطی ، کاسکو ، جوجه کاسکو ، آمازون ، ماکائو ، آرا ، کاکادو ، روزیلا ، شاه طوطی ، ملنگو ، خورشیدی و سایر طوطی سانان

10/05/2011

فروش جوجه سرنگی کاکادو بارتا چشم لخت

این کاکادوی استثنایی برای اولین بار در این سن وارد ایران شده است… سن این کاکادو ۴۵ روز است و در بهترین شرایط سلامتی و تغذیه […]
08/05/2011

شاه طوطی سرلاکی

تعدادی جوجه سرنگی و سرلاکی شاه طوطی موجود است این جوجه ها متعلق به تهران هستند و از نظر کیفیتی بسیار سالم بوده و با جوجه […]
08/05/2011

فروش جوجه کاسکو سرنگی – فروش کاسکو سرلاکی

۵ عدد جوجه سرلاکی و سرنگی کاسکو ۳۰ روزه حلقه پا با میکروچیب آماده فروش برای بزرگ کردن جوجه طوطی به شما سرلاک مخصوص طوطی سانان […]
08/05/2011

بارتا سرنگی – کاکادو تاج زرد سرلاکی – جوجه باراتا

۲ عدد جوجه ۴۰ روزه کاکادو تاج زرد موجود است جوجه کاکادو برای بزرگ کردن جوجه طوطی به شما سرلاک مخصوص طوطی سانان را پیشنهاد میکنیم […]