فروش جوجه کاسکو و طوطی

فروش انواع نژاد های طوطی ، کاسکو ، جوجه کاسکو ، آمازون ، ماکائو ، آرا ، کاکادو ، روزیلا ، شاه طوطی ، ملنگو ، خورشیدی و سایر طوطی سانان

02/12/2010

فروش سری جدید کاسکو و جوجه کاسکو های پارسی پت

سری جدید طوطی های کاسکو و جوجه کاسکو چشم سیاه و چشم دودی مطابق عکس زیر آماده فروش است فروش ویژه جوجه کاسکو چشم سیاه و چشم دودی […]
15/11/2010

فروش ویژه جوجه کاسکو چشم سیاه و چشم دودی

تعدادی جوجه کاسکو چشم سیاه و چشم دودی مطابق عکس زیر آماده فروش است فروش ویژه جوجه کاسکو چشم سیاه و چشم دودی در فروشگاه آنلاین […]
25/10/2010

فروش تخصصی جوجه کاسکو و سایر پرندگان سخنگو

فروش فوق العاده جوجه کاسکو و انواع طوطی فروش طوطی خاکستری آفریقایی یا کاسکو جوجه سرنگی کاسکو جوجه سرنگی آرا جوجه سرنگی ماکائو آرا جوجه ماکائو […]