طوطی من به چه مقدار خواب نیاز دارد؟ اولین باری که به طور مشخصی طوطی سنگالم (مکس) به نظر عبوس و ناراحت میرسید را به یاد دارم. وقتی حیوان خانگی محبوب من کاری برای انجام دادن با من نداشت اینگونه میشد. او پرخاشگر و بد اخلاق بود. وقتی یک دوست   Read More ...

تازه ترین نوشته ها

خرید کاسکو بالغ اهلی...

درتاریخ : شهریور - ۲۵ - ۱۳۹۳

بدون دیدگاه

پوتو (Potoo)

درتاریخ : شهریور - ۲۵ - ۱۳۹۳

بدون دیدگاه

فروش کاسکو بالغ و...

درتاریخ : شهریور - ۲۳ - ۱۳۹۳

بدون دیدگاه

عقاب هارپی (Harpy eagle)

درتاریخ : شهریور - ۲۳ - ۱۳۹۳

بدون دیدگاه

طوطی