طوطی من به چه مقدار خواب نیاز دارد؟ اولین باری که به طور مشخصی طوطی سنگالم (مکس) به نظر عبوس و ناراحت میرسید را به یاد دارم. وقتی حیوان خانگی محبوب من کاری برای انجام دادن با من نداشت اینگونه میشد. او پرخاشگر و بد اخلاق بود. وقتی یک دوست   Read More ...

تازه ترین نوشته ها

خرید طوطی کاسکو بالغ

درتاریخ : بهمن - ۵ - ۱۳۹۳

بدون دیدگاه

فروش جوجه کاسکو چشم...

درتاریخ : بهمن - ۵ - ۱۳۹۳

بدون دیدگاه

فروش کاسکو ۱ ساله...

درتاریخ : بهمن - ۴ - ۱۳۹۳

بدون دیدگاه

خرید طوطی کاسکو سخنگو...

درتاریخ : بهمن - ۴ - ۱۳۹۳

بدون دیدگاه

طوطی