طوطی من به چه مقدار خواب نیاز دارد؟ اولین باری که به طور مشخصی طوطی سنگالم (مکس) به نظر عبوس و ناراحت میرسید را به یاد دارم. وقتی حیوان خانگی محبوب من کاری برای انجام دادن با من نداشت اینگونه میشد. او پرخاشگر و بد اخلاق بود. وقتی یک دوست   Read More ...

تازه ترین نوشته ها

فروش طوطی کاسکو سخنگو

درتاریخ : آذر - ۶ - ۱۳۹۳

بدون دیدگاه

خرید جوجه کاسکو ۱٫۵...

درتاریخ : آذر - ۶ - ۱۳۹۳

بدون دیدگاه

خرید کاسکو بالغ اهلی...

درتاریخ : آذر - ۵ - ۱۳۹۳

بدون دیدگاه

فروش شاه طوطی نر...

درتاریخ : آذر - ۵ - ۱۳۹۳

بدون دیدگاه

طوطی