طوطی من به چه مقدار خواب نیاز دارد؟ اولین باری که به طور مشخصی طوطی سنگالم (مکس) به نظر عبوس و ناراحت میرسید را به یاد دارم. وقتی حیوان خانگی محبوب من کاری برای انجام دادن با من نداشت اینگونه میشد. او پرخاشگر و بد اخلاق بود. وقتی یک دوست   Read More ...

تازه ترین نوشته ها

طوطی های نیوزلند

درتاریخ : مرداد - ۶ - ۱۳۹۳

بدون دیدگاه

فروش کاسکو بالغ سخنگو...

درتاریخ : مرداد - ۶ - ۱۳۹۳

بدون دیدگاه

اطلاعاتی در مورد طوطی...

درتاریخ : مرداد - ۵ - ۱۳۹۳

بدون دیدگاه

خرید جوجه کاسکو اهلی...

درتاریخ : مرداد - ۵ - ۱۳۹۳

بدون دیدگاه

طوطی