طوطی من به چه مقدار خواب نیاز دارد؟ اولین باری که به طور مشخصی طوطی سنگالم (مکس) به نظر عبوس و ناراحت میرسید را به یاد دارم. وقتی حیوان خانگی محبوب من کاری برای انجام دادن با من نداشت اینگونه میشد. او پرخاشگر و بد اخلاق بود. وقتی یک دوست   Read More ...

تازه ترین نوشته ها

فروش کاسکو ۲ ساله...

درتاریخ : شهریور - ۱۲ - ۱۳۹۳

بدون دیدگاه

فروش مرغ مینا ۲...

درتاریخ : شهریور - ۱۲ - ۱۳۹۳

بدون دیدگاه

خرید کاسکو رام ۳...

درتاریخ : شهریور - ۱۱ - ۱۳۹۳

بدون دیدگاه

فروش شاه طوطی سخنگو...

درتاریخ : شهریور - ۱۱ - ۱۳۹۳

بدون دیدگاه

طوطی