طوطی من به چه مقدار خواب نیاز دارد؟ اولین باری که به طور مشخصی طوطی سنگالم (مکس) به نظر عبوس و ناراحت میرسید را به یاد دارم. وقتی حیوان خانگی محبوب من کاری برای انجام دادن با من نداشت اینگونه میشد. او پرخاشگر و بد اخلاق بود. وقتی یک دوست   Read More ...

تازه ترین نوشته ها

خرید جوجه کاسکو زیبا...

درتاریخ : آبان - ۲۹ - ۱۳۹۳

بدون دیدگاه

فروش طوطی کاسکو بالغ...

درتاریخ : آبان - ۲۸ - ۱۳۹۳

بدون دیدگاه

فروش کاکادو کاکل زرد...

درتاریخ : آبان - ۲۸ - ۱۳۹۳

بدون دیدگاه

خرید طوطی کاسکو جوان...

درتاریخ : آبان - ۲۷ - ۱۳۹۳

بدون دیدگاه

طوطی