طوطی من به چه مقدار خواب نیاز دارد؟ اولین باری که به طور مشخصی طوطی سنگالم (مکس) به نظر عبوس و ناراحت میرسید را به یاد دارم. وقتی حیوان خانگی محبوب من کاری برای انجام دادن با من نداشت اینگونه میشد. او پرخاشگر و بد اخلاق بود. وقتی یک دوست   Read More ...

تازه ترین نوشته ها

آمار جالب در مورد...

درتاریخ : مرداد - ۲ - ۱۳۹۳

بدون دیدگاه

فروش کاسکو ۲٫۵ ساله...

درتاریخ : مرداد - ۲ - ۱۳۹۳

بدون دیدگاه

فروش آرا اسکارلت سخنگو

درتاریخ : مرداد - ۱ - ۱۳۹۳

بدون دیدگاه

خرید جوجه کاسکو زیبا...

درتاریخ : مرداد - ۱ - ۱۳۹۳

بدون دیدگاه

طوطی