طوطی من به چه مقدار خواب نیاز دارد؟ اولین باری که به طور مشخصی طوطی سنگالم (مکس) به نظر عبوس و ناراحت میرسید را به یاد دارم. وقتی حیوان خانگی محبوب من کاری برای انجام دادن با من نداشت اینگونه میشد. او پرخاشگر و بد اخلاق بود. وقتی یک دوست   Read More ...

تازه ترین نوشته ها

پیشانی آبی آمازون سخنگو

درتاریخ : مرداد - ۱۳ - ۱۳۹۴

بدون دیدگاه

جوجه گرین چیک سخنگو

درتاریخ : مرداد - ۱۳ - ۱۳۹۴

بدون دیدگاه

مرغ عشق هلندی مولد

درتاریخ : تیر - ۲۹ - ۱۳۹۴

بدون دیدگاه

یک جفت عروس هلندی...

درتاریخ : تیر - ۲ - ۱۳۹۴

بدون دیدگاه

طوطی