فروش کاسکو – طوطی کاسکو – کاسکو سخنگو

خرید و فروش انواع جوجه کاسکو و طوطی

01/04/2015
خرید کاسکو بالغ باهوش دم قرمز

فروش کاسکو اهلی شده سخنگو بالغ

فروش کاسکو اهلی شده سخنگو بالغ کاسکو یک نوع طوطی باهوش با خصوصیات رفتاری بسیار خاص و استثنایی می باشد که همواره به عنوان باهوش ترین و جذاب ترین طوطی در […]
28/03/2015
خرید جوجه کاسکو چشم طوسی دم قرمز

فروش کاسکو جوان دم قرمز سخنگو

فروش کاسکو جوان دم قرمز سخنگو کاسکو african grey parrot که اغلب با نام طوطی خاکستری آفریقایی نیز شناخته دشه است یک نوع طوطی بسیار شاخص و ارزشمند می باشد که […]
20/03/2015
خرید طوطی کاسکو سخنگو 4 ساله

فروش کاسکو سخنگو بالغ دم قرمز

فروش کاسکو سخنگو بالغ دم قرمز کاسکو یک نوع طوطی باهوش با خصوصیات رفتاری بسیار خاص و استثنایی می باشد که همواره به عنوان باهوش ترین و جذاب ترین طوطی در […]
19/03/2015
خرید طوطی کاسکو باهوش دستی

فروش کاسکو جوان سخنگو اهلی شده باهوش

فروش کاسکو جوان سخنگو اهلی شده باهوش اگرچه بسیاری از افراد علاقه به نگهداری پرندگان و طوطی های زیبا دارند و کمتر سراغ پرنده هایی با ظاهری ساده […]