مطالب آموزشی

مطالب آموزشی

در این قسمت مطالب مفیدی برای نگهداری و تربیت پرندگان می خوانید


14/11/2017
طوطی بال برنزی

طوطی بال برنزی

طوطی بال برنزی BRONZE-WINGED PARROT با نام علمی Pionus chalcopterus هم چنین با عنوان پاینس بال برنزی نیز مشهور می باشد.طول بدن این طوطی ۲۹ سانتی متر و […]
13/11/2017
پروت لت مکزیکی

پروت لت مکزیکی

پروت لت مکزیکی MEXICAN PARROTLET با نام علمی Forpus cyanopygius هم چنین با عناوین پروت لت فیروزه ای، پروت لت سونورا و هم چنین پروت لت گریسون مشهور […]
11/11/2017
بررسی مسیرهای مختلف ایجاد عفونت به وسیله برناویروس در طوطی ککاتیل

بررسی مسیرهای مختلف ایجاد عفونت به وسیله برناویروس در طوطی ککاتیل

بررسی مسیرهای مختلف ایجاد عفونت به وسیله برناویروس در طوطی ککاتیل ۲۰۱۷ Investigation of Different Infection Routes of Parrot Bornavirus in Cockatiels هدف از این مطالعه […]
08/11/2017
کاکادو کاکل سفید

کاکادو کاکل سفید

کاکادو کاکل سفید WHITE-CRESTED COCKATOO با نام علمی Cacatua alba هم چنین با عناوین کاکادو سفید بزرگ، کاکادو سفید و هم چنین کاکادو چتری مشهور می باشد. طول […]
02/11/2017
طوطی مولگا

طوطی مولگا

طوطی مولگا MULGA PARROT با نام علمی Psephotellus varius هم چنین با عناوین طوطی رنگارنگ، پاراکیت رنگارنگ و طوطی متنوع مشهور می باشد. طول بدن این طوطی ۲۸ […]
01/11/2017
لوریکیت بیاک

لوریکیت بیاک

لوریکیت بیاک BIAK LORIKEET با نام علمی Trichoglossus rosenbergii هم چنین با عنوان لوریکیت روزنبرگ نیز مشهور می باشد. طول بدن این طوطی ۲۶ سانتی متر و وزن […]
31/10/2017
لوریکیت ماسنبروک

لوریکیت ماسنبروک

لوریکیت ماسنبروک MUSSCHENBROEK’S LORIKEET با نام علمی Neopsittacus musschenbroekii  هم چنین با عناوین لوریکیت منقار زرد، لوری منقار زرد کوهستان و هم چنین لوریکیت آلپین نیز مشهور می […]
29/10/2017
طوطی آمازون مارتینیک

طوطی آمازون مارتینیک

طوطی آمازون مارتینیک MARTINIQUE AMAZON با نام علمی Amazona martinicana یک گونه طوطی آمازون منقرض شده است که هیچ گونه اطلاعاتی از سایز و ابعاد بدنش در دست […]