مطالب آموزشی

مطالب آموزشی

در این قسمت مطالب مفیدی برای نگهداری و تربیت پرندگان می خوانید


24/09/2017
طوطی آمازون امپراتور

طوطی آمازون امپراتور

طوطی آمازون امپراتور IMPERIAL AMAZON با نام علمی Amazona imperialis هم چنین با عناوین طوطی سیسرو، طوطی آمازون آگوست و طوطی آمازون دومنیکن نیز مشهور می باشد. طول […]
23/09/2017
کاکادو سیاه کارنابی

کاکادو سیاه کارنابی

کاکادو سیاه کارنابی CARNABY’S BLACK COCKATOO با نام علمی Zanda latirostris هم چنین با عناوین : کاکادو سیاه دم سفید، کاکادو دم سفید و کاکادو منقار باریک […]
23/09/2017
مرغ عشق چانه سیاه

مرغ عشق چانه سیاه

مرغ عشق چانه سیاه BLACK-CHEEKED LOVEBIRD با نام علمی Agapornis nigrigenis هم چنین با نام مرغ عشق صورت سیاه نیز مشهور می باشد. طول بدن این طوطی ۱۳-۱۴ […]
21/09/2017
طوطی کلاه آبی

طوطی کلاه آبی بدن قرمز

طوطی کلاه آبی Bluebonnet Parrot با نام علمی Northiella haematogaster هم چنین با عناوین : پاراکیت کلاه آبی، طوطی شکم قرمز، طوطی دلفریب زرد، طوطی بلوط، طوطی کلاه […]
19/09/2017
پاراکیت سینه قرمز

پاراکیت سینه قرمز

پاراکیت سینه قرمز RED-BREASTED PARAKEET با نام علمی Psittacula alexandri هم چنین با عناوین پاراکیت ریش،پاراکیت نواری، پاراکیت سینه رزی، پاراکیت سینه صورتی، پاراکیت سینه صورتی هندی و […]
19/09/2017
ماکائو شکم قرمز

ماکائو شکم قرمز

ماکائو شکم قرمز RED-BELLIED MACAW با نام علمی Orthopsittaca manilatus یک گونه طوطی از خانواده طوطی ماکائو یا همان آرا می باشد. این طوطی بدنی به طول ۴۶ […]
18/09/2017
پاراکیت سیشلز

پاراکیت سیشلز

پاراکیت سیشلز SEYCHELLES PARAKEET با نام علمی Psittacula wardi یک گونه طوطی از خانواده پاراکیت ها می باشد که منقرض شده است. طول بدن این طوطی احتمالا ۳۰-۴۰ […]
18/09/2017
کانور گردن سفید

کانور گردن سفید

کانور گردن سفید WHITE-NECKED CONURE با نا علمی Pyrrhura albipectus هم چنین با عناوین پاراکیت گردن سفید،کانور سینه سفید و پاراکیت سینه سفید نیز مشهور می باشد. طول […]