طوطی لوریکیت

لوریکیت استفان STEPHEN’S LORIKEET با نام علمی Vini stepheni  هم چنین با عنوان لوریکیت جزیره هندوراس یا لوریکیت هندوراس نیز مشهور می باشد. طول بدن این طوطی ۱۹ سانتی متر می باشد و وزن تقریبی آن ۴۲-۵۵ گرم می باشد. این طوطی به طور کلی دارای یک نژاد می باشد.

هر دو جنس نر و ماده این طوطی در سطح بالایی بدن به رنگ سبز می باشند که در ناحیه دم و کفل به رنگ سبز/زرد تغییر رنگ می دهد. در ناحیه تاج و پس سر نیز به رنگ سبز دیده می شود. این طوطی دارای پرهای بلندی می باشد و به رنگ سبز است که دارای نقاط قرمز می باشد. سطح زیری بدن به رنگ قرمز می باشند. ران و شکم به رنگ بنفش می باشند. باندهای بنفش و سبز سراسر قفسه سینه می باشند که باعث اختصاصی سازی این گونه می باشد. سطح  زیرین بال ها به رنگ سبز می باشند که با قرمز نشان دار شده اند. دم به رنگ سبز/ زرد دیده می شود. منقار نارنجی پر رنگ است. چشم ها به رنگ زرد/ نارنجی دیده می شوند.

 

02/09/2017
لوریکیت استفان

لوریکیت استفان

لوریکیت استفان STEPHEN’S LORIKEET با نام علمی Vini stepheni  هم چنین با عنوان لوریکیت جزیره هندوراس یا لوریکیت هندوراس نیز مشهور می باشد. طول بدن این طوطی ۱۹ […]
14/08/2017
لوریکیت همیشه بهار

لوریکیت همیشه بهار

لوریکیت همیشه بهار MARIGOLD LORIKEET با نام علمی Trichoglossus capistratus یک طوطی زیبا با طول ۲۴ سانتی متر و وزن تقریبی آن بین ۱۰۰-۱۵۰ گرم می باشد. این […]
16/07/2017
لوریکیت دوچس

لوریکیت دوچس

لوریکیت دوچس DUCHESS LORIKEET با نام علمی Charmosyna margarethae هم چنین با نام های لوریکیت مارگارت و لوریکیت پرنسس مارگارت نیز مشهور می باشد. این طوطی بدنی به […]
29/05/2017
لوریکیت فلورس

لوریکیت فلورس

لوریکیت فلورس FLORES LORIKEET با نام علمی Trichoglossus weberi هم چنین با عنوان لوریکیت برگی نیز شناخته شده است. طول بدن این طوطی ۲۵ سانتی متر و وزن […]