طوطی کانور

کانور پیشانی نارنجی ORANGE-FRONTED CONURE با نام علمی Eupsittula canicularis هم چنین با نام های پاراکیت پیشانی نارنجی، کانور پتز و کانور نیمه ماه نیز مشهور می باشد.

طول بدن کانور پیشانی نارنجی ۲۴ سانتی متر و وزن تقریبی بدنش ۷۰-۷۵ گرم می باشد. این طوطی دارای ۳ زیر گونه : E.c. canicularis, E.c. eburnirostrum, E.c. clarae می باشد.

در زیر گونه ی E.c. canicularis هر دو جنس نر و ماده دارای پیشانی نارنجی هستند که تا گونه ها کشیده شده است. ناحیه بالای پیشانی به رنگ آبی دیده می شود. گلو و سینه به رنگ زیتونی کم رنگ دیده می شود. رنگ منقار استخوانی می باشد. حلقه چشم برهنه است و به رنگ زرد تا نارنجی دیده می شود. چشم ها زرد رنگ می باشند.

در زیر گونه ی E.c. eburnirostrum:  هر دو بزرگسال مشابه جنس قبلی هستند. فقط در ناحیه پیشانی دارای یک باند نازک می باشند و در ناحیه تحتانی بدن دارای نقطه های قهوه ای رنگ هستند.

در زیر گونه ی E.c. clarae : هر دو بزرگسال مانند گونه های قبل هستند و تنها تفاوت در رنگ مچ پا هست که به رنگ خاکستری تیره می باشند.

20/08/2017
کانور پیشانی نارنجی

کانور پیشانی نارنجی

کانور پیشانی نارنجی ORANGE-FRONTED CONURE با نام علمی Eupsittula canicularis هم چنین با نام های پاراکیت پیشانی نارنجی، کانور پتز و کانور نیمه ماه نیز مشهور می باشد. […]
13/08/2017
کانور ال اورو

کانور ال اورو

کانور ال اورو EL ORO CONURE با نام علمی Pyrrhura orcesi هم چنین به عنوان پاراکیت ال اورو و اورسس پاراکیت نیز مشهور می باشد. طول بدن این […]
06/03/2017
کانور جنوبی

کانور جنوبی

کانور جنوبی AUSTRAL CONURE با نام علمی Enicognathus ferrugineus هم چنین با نام های پاراکیت جنوبی و پاراکیت زمرد نیز مشهور می باشد. طول بدن این طوطی ۳۳ […]
22/10/2016
پاراکیت زمرد

پاراکیت زمرد

پاراکیت زمرد  Emerald Parakeet با نام علمی Enicognathus ferrugineus هم چنین با نام های پاراکیت جنوبی و کانور جنوبی نیز مطرح می باشد. این طوطی بدنی به طول […]