طوطی کانور

کانور جنوبی AUSTRAL CONURE با نام علمی Enicognathus ferrugineus هم چنین با نام های پاراکیت جنوبی و پاراکیت زمرد نیز مشهور می باشد. طول بدن این طوطی ۳۳ سانتی متر و وزن تقریبی بدنش ۱۶۰ گرم می باشد. این طوطی دارای دو نژاد E.f. ferrugineus, E.f. minor می باشد.

در نژاد E.f. ferrugineus هر دو جنس نر و ماده دارای بدنی سبز پر رنگ می باشد که با رنگ سیاه و خاکستری مخلوط شده است . ناحیه پیشانی به رنگ قرمز – قهوه ای می باشد و هم چنین یک الگوی قرمز- قهوه ای در وسط شکم نیز دیده می شود . هم چنین دم نیز قرمز- قهوه ای است.  منقار خاکستری تیره و حلقه چشم نیز خاکستری رنگ و چشم ها قرمز- قهوه ای می باشند.

نژاد E.f. minor هر دو جنس  نر و ماده دارای بدنی سبز تیره و شکم به رنگ قهوه ای و یک بخش قرمز کوچک است که در برخی موارد این ناحیه قرمز اصلا وجود ندارد.

06/03/2017
کانور جنوبی

کانور جنوبی

کانور جنوبی AUSTRAL CONURE با نام علمی Enicognathus ferrugineus هم چنین با نام های پاراکیت جنوبی و پاراکیت زمرد نیز مشهور می باشد. طول بدن این طوطی ۳۳ […]
22/10/2016
پاراکیت زمرد

پاراکیت زمرد

پاراکیت زمرد  Emerald Parakeet با نام علمی Enicognathus ferrugineus هم چنین با نام های پاراکیت جنوبی و کانور جنوبی نیز مطرح می باشد. این طوطی بدنی به طول […]
03/10/2016
کانور آزوئرو

کانور آزوئرو

AZUERO CONURE  کانور آزوئرو با نام علمی Pyrrhura eisenmanni هم چنین ه عنوان پاراکیت آزوئرو نیز شناخته می شود. طول بدن این طوطی ۲۲ سانتی متر و […]
21/08/2016
فروش جوجه گرین چیک سرلاکی بازیگوش

فروش جوجه گرین چیک سرلاکی بازیگوش

طوطی گرین چیک یا همان کانور گونه سبز یک گونه طوطی بسیار زیبا و دوست داشتنی با خصوصیات رفتاری بسیار دوستانه می باشد که دارای جثه […]