مقالات علمی و طبقه بندی نشده کاسکو و طوطی

در این قسمت به مطالب متفرقه و طبقه بندی نشده ، مقالات آموزشی در زمینه نگهداری اصولی و علمی از کاسکو و طوطی ، مقالات علمی در زمینه خصوصیات رفتاری کاسکو و سایر طوطی ها ، مقالات علمی در زمینه آموزش سخنگویی به طوطی ها ، آخرین و به روز ترین مقالات علمی در زمینه کاسکو و سایر طوطی ها میپردازیم

21/11/2017
پاراکیت توویی

پاراکیت توویی

پاراکیت توویی TUI PARAKEET با نام علمی Brotogeris sanctithomae هم چنین با عنوان پاراکیت سانتارم نیز شناخته شده است. طول بدن این طوطی ۱۷ سانتی متر و وزن […]
20/11/2017
پاراکیت چانه نارنجی

پاراکیت چانه نارنجی

پاراکیت چانه نارنجی ORANGE-CHINNED PARAKEET با نام علمی Brotogeris jugularis هم چنین با عناوینی چون: پاراکیت تووی،پاراکیت شانه قهوه ای و پاراکیت بی بی نیز شناخته شده است. […]
16/11/2017
طوطی سر آبی

طوطی سر آبی

طوطی سر آبی BLUE-HEADED PARROT با نام علمی Pionus menstruus هم چنین با عنوان طوطی کلاه آبی و پاینس سر آبی نیز مشهور می باشد. طول بدن این […]
14/11/2017
طوطی بال برنزی

طوطی بال برنزی

طوطی بال برنزی BRONZE-WINGED PARROT با نام علمی Pionus chalcopterus هم چنین با عنوان پاینس بال برنزی نیز مشهور می باشد.طول بدن این طوطی ۲۹ سانتی متر و […]