مقالات علمی و طبقه بندی نشده کاسکو و طوطی

در این قسمت به مطالب متفرقه و طبقه بندی نشده ، مقالات آموزشی در زمینه نگهداری اصولی و علمی از کاسکو و طوطی ، مقالات علمی در زمینه خصوصیات رفتاری کاسکو و سایر طوطی ها ، مقالات علمی در زمینه آموزش سخنگویی به طوطی ها ، آخرین و به روز ترین مقالات علمی در زمینه کاسکو و سایر طوطی ها میپردازیم

08/11/2017
کاکادو کاکل سفید

کاکادو کاکل سفید

کاکادو کاکل سفید WHITE-CRESTED COCKATOO با نام علمی Cacatua alba هم چنین با عناوین کاکادو سفید بزرگ، کاکادو سفید و هم چنین کاکادو چتری مشهور می باشد. طول […]
02/11/2017
طوطی مولگا

طوطی مولگا

طوطی مولگا MULGA PARROT با نام علمی Psephotellus varius هم چنین با عناوین طوطی رنگارنگ، پاراکیت رنگارنگ و طوطی متنوع مشهور می باشد. طول بدن این طوطی ۲۸ […]
01/11/2017
لوریکیت بیاک

لوریکیت بیاک

لوریکیت بیاک BIAK LORIKEET با نام علمی Trichoglossus rosenbergii هم چنین با عنوان لوریکیت روزنبرگ نیز مشهور می باشد. طول بدن این طوطی ۲۶ سانتی متر و وزن […]
31/10/2017
لوریکیت ماسنبروک

لوریکیت ماسنبروک

لوریکیت ماسنبروک MUSSCHENBROEK’S LORIKEET با نام علمی Neopsittacus musschenbroekii  هم چنین با عناوین لوریکیت منقار زرد، لوری منقار زرد کوهستان و هم چنین لوریکیت آلپین نیز مشهور می […]