مقالات علمی و طبقه بندی نشده کاسکو و طوطی

در این قسمت به مطالب متفرقه و طبقه بندی نشده ، مقالات آموزشی در زمینه نگهداری اصولی و علمی از کاسکو و طوطی ، مقالات علمی در زمینه خصوصیات رفتاری کاسکو و سایر طوطی ها ، مقالات علمی در زمینه آموزش سخنگویی به طوطی ها ، آخرین و به روز ترین مقالات علمی در زمینه کاسکو و سایر طوطی ها میپردازیم

07/03/2013
فروش کاسکو جوان سخنگو اهلی شده

کاسکو چشم دودی

کاسکو سخنگو اغلب به عنوان جذاب ترین نوع طوطی شناخته شده و افراد بسیاری هستند که مشتاق نگهداری این نوع از طوطی ها می باشد چرا […]
05/03/2013
فروش کاسکو سخنگو استثنایی

خرید کاسکو سخنگو

کاسکو سخنگو و همین طور خرید کاسکو سخنگو همواره مورد توجه جوامع مختلف بشری می باشد و این امر به دلیل ویژگی های  منحصر به فرد […]
04/03/2013
طوطی سر شاهینی

طوطی سر شاهینی

طوطی سر شاهینی یا طوطی فن قرمز با نام علمی Deroptyus accipitrinus اغلب شناخته شده است که یک نوع طوطی غیر معمول در دنیای جدید یا […]
02/03/2013
پاینس بال برنزی

پاینس بال برنزی

پاینس بال برنزی با نام علمی Pionus chalcopterus یک نوع پاینس متوسط به طول ۲۸ سانتی متر می باشد که دارای دم کوتاه وکلفتی است و […]