مقالات علمی و طبقه بندی نشده کاسکو و طوطی

در این قسمت به مطالب متفرقه و طبقه بندی نشده ، مقالات آموزشی در زمینه نگهداری اصولی و علمی از کاسکو و طوطی ، مقالات علمی در زمینه خصوصیات رفتاری کاسکو و سایر طوطی ها ، مقالات علمی در زمینه آموزش سخنگویی به طوطی ها ، آخرین و به روز ترین مقالات علمی در زمینه کاسکو و سایر طوطی ها میپردازیم

31/08/2013
فروش کاسکو اهلی شده و بالغ

کاسکو بالغ اهلی سخنگو

کاسکو یا همان طوطی خاکستری آفریقایی یک نوع طوطی ویژه با توانایی های منحصر به خودش می باشد که در میان طوطی سانان به دلیل دارا […]
29/08/2013
فروش کاسکو سخنگو بالغ

فروش کاسکو سخنگو بالغ

کاسکو african grey parrot  یک نوع طوطی باهوش و استعداد فراوان ، توانا در یادگیری کلمات ، با قدرت سخن گویی بی نظیر و درک در […]
28/08/2013
فروش کاسکو دستی جوان

خرید کاسکو رام سخنگو جوان

کاسکو یک نوع طوطی با ظاهری ساده و نه چندان زیبا در میان انواع طوطی های زیبا می باشد و اغلب مشاهده می گردد که یک […]
24/08/2013
ککاتیل

ککاتیل (Cockatiel)

ککاتیل (Cockatiel) با نام علمی Nymphicus hollandicus هم چنین به عنوان عروس هلندی نیز شناخته شده است که یک عضو از خانواده ی کاکادوهای بومی استرالیا […]