مقالات علمی و طبقه بندی نشده کاسکو و طوطی

در این قسمت به مطالب متفرقه و طبقه بندی نشده ، مقالات آموزشی در زمینه نگهداری اصولی و علمی از کاسکو و طوطی ، مقالات علمی در زمینه خصوصیات رفتاری کاسکو و سایر طوطی ها ، مقالات علمی در زمینه آموزش سخنگویی به طوطی ها ، آخرین و به روز ترین مقالات علمی در زمینه کاسکو و سایر طوطی ها میپردازیم

16/11/2017
طوطی سر آبی

طوطی سر آبی

طوطی سر آبی BLUE-HEADED PARROT با نام علمی Pionus menstruus هم چنین با عنوان طوطی کلاه آبی و پاینس سر آبی نیز مشهور می باشد. طول بدن این […]
14/11/2017
طوطی بال برنزی

طوطی بال برنزی

طوطی بال برنزی BRONZE-WINGED PARROT با نام علمی Pionus chalcopterus هم چنین با عنوان پاینس بال برنزی نیز مشهور می باشد.طول بدن این طوطی ۲۹ سانتی متر و […]
13/11/2017
پروت لت مکزیکی

پروت لت مکزیکی

پروت لت مکزیکی MEXICAN PARROTLET با نام علمی Forpus cyanopygius هم چنین با عناوین پروت لت فیروزه ای، پروت لت سونورا و هم چنین پروت لت گریسون مشهور […]
11/11/2017
بررسی مسیرهای مختلف ایجاد عفونت به وسیله برناویروس در طوطی ککاتیل

بررسی مسیرهای مختلف ایجاد عفونت به وسیله برناویروس در طوطی ککاتیل

بررسی مسیرهای مختلف ایجاد عفونت به وسیله برناویروس در طوطی ککاتیل ۲۰۱۷ Investigation of Different Infection Routes of Parrot Bornavirus in Cockatiels هدف از این مطالعه […]