مقالات علمی و طبقه بندی نشده کاسکو و طوطی

در این قسمت به مطالب متفرقه و طبقه بندی نشده ، مقالات آموزشی در زمینه نگهداری اصولی و علمی از کاسکو و طوطی ، مقالات علمی در زمینه خصوصیات رفتاری کاسکو و سایر طوطی ها ، مقالات علمی در زمینه آموزش سخنگویی به طوطی ها ، آخرین و به روز ترین مقالات علمی در زمینه کاسکو و سایر طوطی ها میپردازیم

23/09/2017
کاکادو سیاه کارنابی

کاکادو سیاه کارنابی

کاکادو سیاه کارنابی CARNABY’S BLACK COCKATOO با نام علمی Zanda latirostris هم چنین با عناوین : کاکادو سیاه دم سفید، کاکادو دم سفید و کاکادو منقار باریک […]
23/09/2017
مرغ عشق چانه سیاه

مرغ عشق چانه سیاه

مرغ عشق چانه سیاه BLACK-CHEEKED LOVEBIRD با نام علمی Agapornis nigrigenis هم چنین با نام مرغ عشق صورت سیاه نیز مشهور می باشد. طول بدن این طوطی ۱۳-۱۴ […]
21/09/2017
طوطی کلاه آبی

طوطی کلاه آبی بدن قرمز

طوطی کلاه آبی Bluebonnet Parrot با نام علمی Northiella haematogaster هم چنین با عناوین : پاراکیت کلاه آبی، طوطی شکم قرمز، طوطی دلفریب زرد، طوطی بلوط، طوطی کلاه […]
19/09/2017
پاراکیت سینه قرمز

پاراکیت سینه قرمز

پاراکیت سینه قرمز RED-BREASTED PARAKEET با نام علمی Psittacula alexandri هم چنین با عناوین پاراکیت ریش،پاراکیت نواری، پاراکیت سینه رزی، پاراکیت سینه صورتی، پاراکیت سینه صورتی هندی و […]