مقالات علمی و طبقه بندی نشده کاسکو و طوطی

در این قسمت به مطالب متفرقه و طبقه بندی نشده ، مقالات آموزشی در زمینه نگهداری اصولی و علمی از کاسکو و طوطی ، مقالات علمی در زمینه خصوصیات رفتاری کاسکو و سایر طوطی ها ، مقالات علمی در زمینه آموزش سخنگویی به طوطی ها ، آخرین و به روز ترین مقالات علمی در زمینه کاسکو و سایر طوطی ها میپردازیم

09/09/2012

مدفوع طوطی و کاسکو

شرایط مدفوع کردن طوطی و کاسکو طوطی ها اغلب هر ۱۰ تا ۴۰ دقیقه یک بار مدفوع می کنند طوطی ها معمولا چندبار و چه زمانهایی […]
09/09/2012

شاه طوطی سخنگو نر

یک عدد شاه طوطی نر سخنگو موجود است.این شاه طوطی جوان زیر ۳ سال سن دارد و به تازگی طوق انداخته است.این شاه طوطی جوان سخنگو […]
31/08/2012

فروش جوجه کاسکو چشم سیاه حلقه پا

فروش تعدادی محدود جوجه کاسکو زیر ۶ ماه با چشم های طوسی و حلقه پا بیشتر کاسکو ها چشم سیاه هستند و تعدادی از این جوجه […]
25/08/2012

فروش کاسکو

فروش تعدادی کاسکو و جوجه کاسکو چشم طوسی و چشم طوطی سالم و با پر های صاف طوطی های کاسکو چشم طوسی و چشم دودی ما […]