طوطی های آفریقایی

معرفی و طبقه بندی طوطی های قاره آفریقا

11/06/2016
فروش کاسکو شعر خوان بسیار کشیده زیبا و جوان

فروش کاسکو شعر خوان بسیار کشیده زیبا و جوان

کاسکو یک طوطی استثنایی به لحاظ رفتاری ، سخن گویی ، هوش و استعداد می باشد  و به طور کلی به عنوان یک طوطی منحصر به […]
10/06/2016
فروش جوجه کاسکو خانگی آماده صحبت

فروش جوجه کاسکو خانگی آماده صحبت

طوطی کاسکو یا همان طوطی خاکستری آفریقایی که در دنیا به african gery parrot مشهور می باشد ، یک طوطی بسیار زیبا و استثنایی به لحاظ […]
07/06/2016
فروش طوطی ژاردین دستی

فروش طوطی ژاردین دستی

طوطی ژاردین یک نوع طوطی آفریقایی زیبا با جثه ای متوسط و منحصر به فرد است و از نظر رفتاری نیز این طوطی بسیار اجتماعی ، […]
31/05/2016
فروش جوجه طوطی آفریقایی ژاردین بسیار سلامت

فروش جوجه طوطی آفریقایی ژاردین بسیار سلامت

طوطی آفریقایی ژاردین یک طوطی آفریقایی بسیار کمیاب در ایران می باشد که از نظر خصوصیات دارای خصوصیات طوطی کنگو و تیمنه می باشد و تفاوت […]