طوطی های آفریقایی

معرفی و طبقه بندی طوطی های قاره آفریقا

18/11/2016
فروش کاسکو جوان داخلی

فروش کاسکو جوان داخلی

طوطی کاسکو یک طوطی بسیار باهوش ، توانا در زمینه سخن گویی و درک مفاهیم می باشد و دارای روابط بسیار دوستانه ای با اطرافیان خود […]
14/11/2016
فروش جوجه کاسکو پرورشی حلقه پا

فروش جوجه کاسکو پرورشی حلقه پا

طوطی کاسکو african grey parrot یک طوطی بسیار زیبا و باهوش با توانایی هایی منحصر به فرد در زمینه فهم و درک می باشد ، این […]
13/11/2016
فروش جوجه کاسکودستی سالم

فروش جوجه کاسکودستی سالم

طوطی کاسکو به عنوان باهوش ترین طوطی مطرح جهان می باشد که از قدرت بسیار خوبی در زمینه سخن گویی برخوردار است و از نظر درجه […]
12/11/2016
فروش کاسکو باهوش استثنایی تینا

فروش کاسکو باهوش استثنایی تینا

طوطی کاسکو که اصطلاحا با عنوان طوطی خاکستری آفریقایی مطرح می باشد یک طوطی بسیار باهوش با بالاترین توان سخن گویی در میان تمام طوطی ها […]