طوطی های آفریقایی

معرفی و طبقه بندی طوطی های قاره آفریقا

19/09/2012

کاسکو سخنگو

یک کاسکو سخنگو  دم قرمز از گروه african grey parrot ( طوطی خاکستری آفریقایی) در فروشگاه دنیای پرندگان موجود می باشد که در گروه خود دارای جثه […]
18/09/2012

جوجه کاسکو سخنگو

کاسکو از خانواده طوطیان آفریقایی african grey parrot می باشد و با توجه به هوش بالای کاسکو جهت یادگیری کلمات این پرنده همواره مورد توجه انسان […]
17/09/2012

جوجه کاسکو سخنگو

طوطی خاکستری (کاسکو) african grey parrot پرنده ای با قابلیت بی نظیر تقلید صدا و برخی حرکات است. کاسکوها پرندگانی اجتماعی هستند. در هنگام خرید کاسکو دقت […]
26/03/2012

کاسکو چیست؟

طوطی خاکستری آفریقایی پرنده‌ای محبوب در کشورهای اروپایی و بسیاری از کشورهای دیگر جهان است ، علت محبوبیت این پرنده، هوش سرشار و قدرت سخنگویی و […]