طوطی های آفریقایی

معرفی و طبقه بندی طوطی های قاره آفریقا

29/01/2014

طوطی آفریقایی رودریگز (Rodrigues Parrot)

طوطی آفریقایی رودریگز (Rodrigues Parrot) با نام علمی Necropsittacus rodericanus یک نوع طوطی منقرض شده از خانواده ی  Psittaculidae می باشد. طوطی آفریقایی رودریگز بومی اقیانوس هند در شرق […]
16/01/2014
خرید کاسکو بالغ سخنگو

خصوصیات کاسکو

کاسکو یا همان طوطی خاکستری آفریقایی با نام علمی Psittacus erithacus یک نوع طوطی از خانواده ی  Psittacidae است که بومی جنگل های غرب و مرکز آفریقا […]
11/01/2014
772px-Red-bellied_Parrot_pair_in_a_cage

طوطی آفریقایی سینه سرخ ( The Red Bellied Parrot)

طوطی آفریقایی سینه سرخ ( The Red Bellied Parrot) با نام علمی  Poicephalus rufiventris یک گونه طوطی آفریقایی با جثه ای کوچک می باشد که از جنس […]
28/04/2013
طوطی نیام نیام

طوطی نیام نیام

طوطی نیام نیام با نام علمی Poicephalus crassus یک طوطی بومی آفریقای مرکزی از کامرون به سمت جنوب غرب سودان است. این طوطی عمدتا سبز با […]