طوطی های آفریقایی

معرفی و طبقه بندی طوطی های قاره آفریقا

27/10/2012

کاسکو سخنگو

کاسکو یا طوطی آفریقایی african gery parrot یک نوع منحصر به فرد و در واقع جذاب ترین نوع طوطی ها در دنیا می باشد. این نوع […]
25/10/2012

جوجه کاسکو سخنگو

کاسکو یا african gery parrot یک نوع طوطی بسیار جذاب و محبوب برای انسان می باشد. این طوطی به دلیل توانایی بالا در سخن گویی و […]
24/10/2012

کاسکو سخنگو

کاسکو یا طوطی آفریقایی همواره محبوب ترین نوع طوطی در میان جوامع بشری بوده است. عمده ترین دلیل جذابیت و محبوبیت این نوع طوطی در تمامی […]
23/10/2012

کاسکو سخنگو

کاسکو سخنگو یا طوطی آفریقایی  african grey parrot یک نوع طوطی بسیار ویژه و خارق العاده و باهوش می باشد که در میان طوطی سانان از […]