طوطی های آفریقایی

معرفی و طبقه بندی طوطی های قاره آفریقا

17/09/2012

جوجه کاسکو سخنگو

طوطی خاکستری (کاسکو) african grey parrot پرنده ای با قابلیت بی نظیر تقلید صدا و برخی حرکات است. کاسکوها پرندگانی اجتماعی هستند. در هنگام خرید کاسکو دقت […]
26/03/2012

کاسکو چیست؟

طوطی خاکستری آفریقایی پرنده‌ای محبوب در کشورهای اروپایی و بسیاری از کشورهای دیگر جهان است ، علت محبوبیت این پرنده، هوش سرشار و قدرت سخنگویی و […]
10/12/2011

کاسکو طوطی خاکستری کاسکو

    همه ما در طول زندگی خود از نزدیک  با پرنده ای به نام طوطی برخورد کرده ایم. برخی از انواع طوطی ها از نظر زیبایی […]
25/11/2011

کاسکو (طوطی خاکستری) کاسکو

کاسکو (طوطی خاکستری) نام اصلی این طوطی،طوطی خاکستری می باشد که در ایران به غلط ان را کاسکو می نامند. کاسکو ها جزء طوطی های متوسط […]