مطالب آموزشی

کانور گوش قرمز RED-EARED CONURE با نام علمی Pyrrhura hoematotis هم چنین با عنوان پاراکیت گوش خونی و یا پاراکیت گوش قرمز نیز مشهور می باشد. طول تقریبی بدن این طوطی ۲۵ سانتی متر و از وزن دقیق آن اطلاعاتی در اختیار نیست.

به طور کلی کانور گوش قرمز دارای دو نژاد: P.h. hoematotis, P.h. immarginata می باشد.

در نژاد P.h. hoematotis: هر دو طوطی نر و ماده عمدتا بدنی سبز رنگ دارند و گوش آنها به رنگ قرمز/قهوه ای می باشد. پرهای حاشیه ی گردن به رنگ قهوه ای /خاکستری دیده می شود. سینه سبز به همراه رنگ زیتونی است. لبه ی مچ پا به رنگ سبز/ آبی می باشد. دم به رنگ قرمز/قهوه ای به همراه لبه ی سبز/زیتونی می باشد. منقار خاکستری/قهوه ای و حلقه ی چشم سفید و لخت و چشم ها قهوه ای می باشند.

در نژاد P.h. immarginata:  هر دو جنس نر و ماده مشابه نژاد قبل اما بدون حاشیه ی قهوه ای /خاکستری در حاشیه ی گردن می باشد و یک باند روشن روی سینه دیده می شود.

09/12/2017
کانور گوش قرمز

کانور گوش قرمز

کانور گوش قرمز RED-EARED CONURE با نام علمی Pyrrhura hoematotis هم چنین با عنوان پاراکیت گوش خونی و یا پاراکیت گوش قرمز نیز مشهور می باشد. طول تقریبی […]
05/12/2017
پاراکیت چاتام

پاراکیت چاتام

پاراکیت چاتام CHATHAM PARAKEET با نام علمی Cyanoramphus forbesi هم چنین با نام پاراکیت فوربس نیز مشهور می باشد. طول بدن این طوطی ۲۳ سانتی متر و وزن […]
29/11/2017
طوطی سر آبی دم راکتی

طوطی سر آبی دم راکتی

طوطی سر آبی دم راکتی BLUE-HEADED RACQUET-TAILED PARROT با نام علمی Prioniturus platenae هم چنین با نام های سر آبی دم راکتی و دم راکتی پالاوان نیز مشهور […]
26/11/2017
طوطی آمازون توکومان

طوطی آمازون توکومان

طوطی آمازون توکومان TUCUMAN AMAZON با نام علمی TUCUMAN AMAZON هم چنین با عنوان طوطی آمازون آلدر نیز مشهور می باشد. طول بدن این طوطی ۳۱ سانتی متر […]