مطالب آموزشی

چطور به طوطی خود سخن گویی را یاد دهیم؟ (How to Teach Your Parrot  to Talk)

اولین قدم برای آموزش طوطی به سخن گویی برقراری یک تعامل دوستانه و داشتن واکنش های منطقی می باشد.

همه ی گونه های طوطی سانان قادر به سخن گویی نیستند و گاهی عملکرد ما در مورد آموزش طوطی ها اشتباه می باشد.  برای تعیین اینکه طوطی شما مورد خوبی برای سخن گویی می باشد یا نه فقط کافیست اندکی در مورد گونه های طوطی سانان تحقیق نمایید. در واقع برخی از طوطی ها بهتر از بقیه قادر به سخن گویی هستند . بهترین راه برای تشویق طوطی ها به سخن گویی استفاده از کلمات کوتاه برای اولین آموزش است ، کلماتی چون : سلام ، خداحافظ و حتی نام خود طوطی.  در واقع زمانی که شما کلمه ای را با شور و شوق می گوئید برای طوطی جالب تر می گردد. شما باید زمانی که به طوطی کلمه ای را می گوئید از لحن مثبت و شادی استفاده کنید.

چطور به طوطی خود سخن گویی را یاد دهیم؟ How to Teach Your Parrot to Talk چطور به طوطی خود سخن گویی را یاد دهیم؟ (How to Teach Your Parrot  to Talk)

هم چنین شما باید کلمات را چندین بار تکرار کنید و خواهید دید که طوطی شما برخی کلمات را بیش از بقیه دوست دارد و به آنها توجه می کند که باید این کلمات را به عنوان اولین کلمات آموزشی انتخاب کنید. به خاطر بسپارید که طوطی کلمات را از راه تقلید و تکرار یاد می گیرد پس کلمات را بارها و بارها تکرار کنید ، چرا که تکرار کلمات راه تشویق طوطی به یادگیری می باشد.

در حالی که بهترین راه آموزش طوطی صحبت کردن صاحبش می باشد ، دیده شده که برخی افراد از ضبط صوت و یا CD برای آموزش استفاده می کنند البته این روش ها نیز به عنوان روش های کمکی مناسب هستند و مختل کننده ی آموزش نیستند اما یک تعامل رو در رو بهترین روش آموزش طوطی است.

 

 

 

07/06/2014
چطور به طوطی خود سخن گویی را یاد دهیم؟ (How to Teach Your Parrot  to Talk)

چطور به طوطی خود سخن گویی را یاد دهیم؟ (How to Teach Your Parrot to Talk)

چطور به طوطی خود سخن گویی را یاد دهیم؟ (How to Teach Your Parrot  to Talk) اولین قدم برای آموزش طوطی به سخن گویی برقراری یک […]
02/06/2014
بیماری رسوب آهن در طوطی

بیماری رسوب آهن در طوطی

بیماری رسوب آهن در طوطی همانطور که یک تغذیه ی متعادل برای طوطی همواره مورد توجه صاحبانش می باشد ، هر گونه عدم تعادل تغذیه ای […]
01/06/2014
پوسته پوسته صورت طوطی یا انگل پا طوطی

پوسته پوسته صورت طوطی یا انگل پا طوطی

پوسته پوسته صورت طوطی یا انگل پا طوطی  کنه های انگل می توانند برای طوطی و سایر پرندگان مشکلات پوستی ایجاد نماید ، همانطور که در […]
31/05/2014
انگل تنفسی در طوطی ها (Respiratory Parasite in Parrots)

انگل تنفسی در طوطی ها (Respiratory Parasite in Parrots)

انگل تنفسی در طوطی ها (Respiratory Parasite in Parrots) ریه و تمام مجراهای هوایی یک طوطی می تواند دچار مشکلاتی در اثر انگل تنفسی گردد و […]