مطالب آموزشی

پروژه پرورش طوطی سوییفت توسط پرورش دهندگان خصوصی

طی چند سال اخیر جمعیت طوطی سوییفت در زیستگاه طبیعی به شکل گسترده ای کاهش یافته است . دلیل اصلی این کاهش افزایش جمعیت شکارچی این طوطی است که به سرعت و به راحتی این طوطی را شکار می کند. برخلاف جمعیت بد و کاهش یافته این طوطی در طبیعت ، در اروپا این طوطی دارای جمعیت اسیر بسیار گسترده ای می باشد. پرورش گونه های این طوطی در کشورهای عضو اتحادیه اروپا بسیار رایج است. به همین دلیل در GAV ( Gesellschaft für Arterhaltende Vogelzucht = Society for species conservation in aviculture) یک پروژه ای جهت پرورش طوطی سوییفت طراحی و معرفی شده است. این برنامه موجب یک جهش رایگان و پرورش این طوطی به صورت سالم و متمرکز به کمک محققان شده است.

در ابتدا، ما فقط نیاز به اطلاعات عمومی درباره پرندگان داریم. بعد از آن تجزیه و تحلیل ژنتیکی انجام خواهد شد. برای تعیین چگونگی ارتباط پرندگان،  ایجاد یک پایگاه ژنتیکی لازم است. آزمایشاتی که برای بیماری (برای مثال PBFD) پس از آن  دنبال خواهند شد.

20/08/2016
پروژه پرورش طوطی سوییفت توسط پرورش دهندگان خصوصی

پروژه پرورش طوطی سوییفت توسط پرورش دهندگان خصوصی

پروژه پرورش طوطی سوییفت توسط پرورش دهندگان خصوصی طی چند سال اخیر جمعیت طوطی سوییفت در زیستگاه طبیعی به شکل گسترده ای کاهش یافته است . […]
15/08/2016
رفع نقص منقار طوطی با چاپ پروتز 3 بعدی تیتانیوم

رفع نقص منقار طوطی با چاپ پروتز ۳ بعدی تیتانیوم

 رفع نقص منقار طوطی با چاپ پروتز ۳ بعدی تیتانیوم  یک عمل جراحی بسیار خاص توسط یک تیم از جراحان دامپزشک  از فن آوری و اطلاعات […]
13/08/2016
زیر گونه باهاما از طوطی آمازون کوبا در حفره های زیر زمینی زندگی می کنند

زیر گونه باهاما از طوطی آمازون کوبا در حفره های زیر زمینی زندگی می کنند

زیر گونه باهاما از طوطی آمازون کوبا در حفره های زیر زمینی زندگی می کنند: طوطی Amazona leucocephala bahamensis alias Abaco به عنوان یکی از چند طوطی […]
27/07/2016
دلایل مرگ جنین در تخم و راه حل ها

دلایل مرگ جنین در تخم و راه حل ها

دلایل مرگ جنین در تخم و راه حل ها : مرگ جوجه در تخم به علت عفونت عفونت ممکن است در سطح پوسته تخم یا در […]