مطالب آموزشی

آموزش طوطی یک روش تربیتی برای تغییر رفتار طوطی در محیط خانه و همراه با خانواده  می باشد . آموزش طوطی برای مقابله با رفتارهای ناهنجار طوطی مانند گاز گرفتن ، جیغ زدن می باشد . در واقع آموزش طوطی یک نوع پرورش می باشد که رفتارهای درست و مناسب را به طوطی یاد می دهد.

آموزش طوطی آموزش طوطی

اگرچه طوطی ها بسیار باهوش و هوشمند هستند اما طوطی ها به طور طبیعی  محتاط تر از حیوانات دیگر چون سگ هستند. با این حال طوطی ها می توانند با ترفند های مختلف و رفتارهای پیچیده آموزش داده شوند و به یاد داشته باشید که آنها را برای سال ها خواهید داشت. اغلب طوطی ها را در باغ وحش و پارک های تفریحی می بینید.

طوطی ها نیاز به معاشرت دارند و اغلب مشکل های رفتاری از طریق آموزش طوطی ها برطرف خواهند شد. همانند تمام حیوانات آموزش طوطی نیز نیاز به صبر ، زمان و تعهد دارد.

رام کردن طوطی یک نوع ساختار است که یک اصطلاح در بر گیرنده ی بسیاری از موارد می باشد . به طور کلی این یک فرآیند گام به گام می باشد . طی رام کردن ممکن است به مواردی برخورد کنید که به نوعی اجبار برای طوطی محسوب می شوند اما آموزش طوطی یک نوع اصلاح رفتاری مثبت می باشد و طی آموزش ، طوطی تنها به یادگیری موارد جدید می پردازد.

15/04/2014
آموزش طوطی

آموزش طوطی

آموزش طوطی یک روش تربیتی برای تغییر رفتار طوطی در محیط خانه و همراه با خانواده  می باشد . آموزش طوطی برای مقابله با رفتارهای ناهنجار […]
14/04/2014
سخن گویی طوطی ها

سخن گویی طوطی ها

طوطی ها تارهای صوتی ندارند ، بنابراین آنها صداها را با فشار هوا در سراسر نای به وجود می آورند ، آنها صداهای مختلفی با اعماق […]
13/04/2014
موارد خطر ناک برای سلامتی طوطی

موارد خطر ناک برای سلامتی طوطی

موارد خطر ناک برای سلامتی طوطی ۱) رژیم غذایی بزرگ ترین و خطر ناک ترین نوع تغذیه ی طوطی رژیم غذایی بر پایه ی دانه ی […]
12/04/2014
newcastle disease

بیماری نیو کاسل (Newcastle disease)

بیماری نیو کاسل (Newcastle disease) یک بیماری مسری میان پرندگان است که بین پرندگان اهلی و وحشی رایج می باشد ، هم چنین قابل ذکر است […]