مطالب آموزشی

کرم های گرد در طوطی (Roundworms in Parrots)

انگل های دستگاه گوارش می توانند مشکلات بسیاری در معده و روده یک طوطی یا پرنده ایجاد کنند و هم چنین می توانند بر عملکرد سایر اعضای بدن نیز تاثیر بگذارند.  کرم های گرد در طوطی ها یک نوع انگل بسیار فعال هستند که روی دستگاه گوارش طوطی تاثیر می گذارند.

نشانه ها و انواع

نشانه های معمول عفونت کرم های گرد در طوطی ها به شرح زیر می باشد : ضعف و از دست دادن وزن و اگر بدون درمان رها شود کرم های گرد می توانند روده طوطی را مسدود کنند.

Roundworms in Birds کرم های گرد در طوطی (Roundworms in Parrots)

دلیل

طوطی های خانگی معمولا زمانی که در معرض یک پرنده ی وحشی قرار می گیرند به کرم های گرد مبتلا می گردند ، همچنین زمانی که خارج از خانه قرار داده شوند و یا در فروشگاه های فروش طوطی باشند نیز احتمال ابتلا آنها به کرم های گرد بالا می رود. طوطی های آلوده نیز می توانند  کرم های گرد را از طریق انتقال تخم به سایر طوطی ها انتقال دهد.

درمان

از آنجایی که کرم های گرد از در معرض قرار گرفتن طوطی های خانگی با پرندگان وحشی و طوطی های آلوده بیمار می شوند چنان چه از تماس آنها با هم جلوگیری شود الودگی رخ نمی دهد. هم چنین در مواردی که روده ی طوطی به شدت آلوده شده باشد عمل جراحی ضروری می باشد.

اجتناب

شما می توانید با مراقبت های مرتب دامپزشک طوطی خود را از آلودگی به کرم های گرد نجات دهید.

22/05/2014
Roundworms in Birds

کرم های گرد در طوطی (Roundworms in Parrots)

کرم های گرد در طوطی (Roundworms in Parrots) انگل های دستگاه گوارش می توانند مشکلات بسیاری در معده و روده یک طوطی یا پرنده ایجاد کنند […]
21/05/2014
انگل های روده ای طوطی (Intestinal Parasite in parrots)

انگل های روده ای طوطی (Intestinal Parasite in parrots)

انگل های روده ای طوطی (Intestinal Parasite in parrots) ژیاردیازیس (Giardiasis) انگل های دستگاه گوارش نه تنها می توانند بسیاری از مشکلات را در معده و […]
20/05/2014
آلودگی هرپس ویروس در طوطی (Herpesvirus Infection)

آلودگی هرپس ویروس در طوطی (Herpesvirus Infection)

آلودگی هرپس ویروس در طوطی (Herpesvirus Infection) هرپس ویروس تنها یک ویروس انسانی نیست و به راحتی به انواع طوطی ها انتقال می یابد. در طوطی […]
19/05/2014
سیست پر طوطی

سیست پر طوطی (Feather Cysts )

سیست پر طوطی (Feather Cysts ) سیست چیست؟ در واقع سیست یک کیسه بسته ای شکل با غشای مجزا و دارای تقسیمات سلولی مجزا از سلول […]