مطالب آموزشی

کانور جنوبی AUSTRAL CONURE با نام علمی Enicognathus ferrugineus هم چنین با نام های پاراکیت جنوبی و پاراکیت زمرد نیز مشهور می باشد. طول بدن این طوطی ۳۳ سانتی متر و وزن تقریبی بدنش ۱۶۰ گرم می باشد. این طوطی دارای دو نژاد E.f. ferrugineus, E.f. minor می باشد.

در نژاد E.f. ferrugineus هر دو جنس نر و ماده دارای بدنی سبز پر رنگ می باشد که با رنگ سیاه و خاکستری مخلوط شده است . ناحیه پیشانی به رنگ قرمز – قهوه ای می باشد و هم چنین یک الگوی قرمز- قهوه ای در وسط شکم نیز دیده می شود . هم چنین دم نیز قرمز- قهوه ای است.  منقار خاکستری تیره و حلقه چشم نیز خاکستری رنگ و چشم ها قرمز- قهوه ای می باشند.

نژاد E.f. minor هر دو جنس  نر و ماده دارای بدنی سبز تیره و شکم به رنگ قهوه ای و یک بخش قرمز کوچک است که در برخی موارد این ناحیه قرمز اصلا وجود ندارد.

06/03/2017
کانور جنوبی

کانور جنوبی

کانور جنوبی AUSTRAL CONURE با نام علمی Enicognathus ferrugineus هم چنین با نام های پاراکیت جنوبی و پاراکیت زمرد نیز مشهور می باشد. طول بدن این طوطی ۳۳ […]
01/03/2017
طوطی آمازون سر زرد

طوطی آمازون سر زرد

طوطی آمازون سر زرد YELLOW-HEADED AMAZON با نام علمی Amazona oratrix هم چنین با نام های طوطی آمازون Levaillant ، طوطی مکزیکی سر زرد، طوطی آمازون سر زرد بلیز […]
27/02/2017
لوری قرمز و آبی

لوری آبی و قرمز

لوری آبی و قرمز RED-AND-BLUE LORY با نام علمی Eos histrio هم چنین با نام های لوری دم آبی و لوری نیم تاج نیز شناخته شده است. طول […]
20/02/2017
طوطی راپل

طوطی راپل

طوطی راپل RUPPELL’S PARROT با نام علمی Poicephalus rueppellii  یک گونه طوطی به طول ۲۲ سانتی متر و وزن تقریبی ۱۰۵- ۱۳۲ گرم می باشد  و به طور […]