مطالب آموزشی

طوطی سر قهوه ای BROWN-HEADED PARROT با نام علمی Poicephalus cryptoxanthus هم چنین با عنوان طوطی زرد پنهان Concealed-yellow Parrot  شناخته شده است.

طول بدن این طوطی ۲۲ سانتی متر و وزن تقریبی آن ۱۲۰-۱۵۶ گرم می باشد. به طور کلی این طوطی دارای دو نژاد : P.c. Crytoxanthus, P.c. tanganyikae می باشد.

در نژاد P.c. cryptoxanthus : هر دو طوطی نر و ماده دارای جثه ای کوچک می باشند و عموما بدنی سبز رنگ با سری قهوه ای /خاکستری دارند. سطح رویی بال زرد روشن می باشد. حلقه چشم و سر و گردن به رنگ قهوه ای /خاکستری دیده می شود و چشم ها زرد رنگ هستند.

در نژاد P.c. tanganyikae : مشابه جنس قبل می باشد ولی رنگ سبز کمتر و رنگ قهوه ای بیشتر دیده می شود و سطح بالایی بدن سبز روشن است.

07/10/2017
طوطی سر قهوه ای

طوطی سر قهوه ای

طوطی سر قهوه ای BROWN-HEADED PARROT با نام علمی Poicephalus cryptoxanthus هم چنین با عنوان طوطی زرد پنهان Concealed-yellow Parrot  شناخته شده است. طول بدن این طوطی ۲۲ سانتی […]
06/10/2017
پاراکیت گردن زمردی

پاراکیت گردن زمردی

پاراکیت گردن زمردی EMERALD-COLLARED PARAKEET با نام علمی Psittacula calthrapae  هم چنین با عنوان پاراکیت لایارد  Layard’s Parakeet نیز شناخته شده است. طول بدن این طوطی ۲۹ سانتی متر […]
04/10/2017
کاکادو براق سیاه

کاکادو براق سیاه

کاکادو براق سیاه GLOSSY BLACK COCKATOO با نام علمی alyptorhynchus lathami هم چنین با عناوین کاکادو براق،کاکادو سیاه لیک، کاکادو دم قرمز لیک، کاکادو لاکهام، کاکادو کازارینا نیز […]
04/10/2017
ماکائو اسپیکس

ماکائو اسپیکس

ماکائو اسپیکس SPIX’S MACAW با نام علمی Cyanopsitta spixii هم چنین با عنوان ماکائو کوچک آبی شناخته شده است. طول بدن این ماکائو ۵۶ سانتی متر و وزن […]