مطالب آموزشی

لوریکیت پیگمی رگه ای  Pygmy Streaked Lorikeet با نام علمی Charmosyna wilhelminae هم چنین با عناوین لوریکیت ویلهلمنیا و  لوریکیت پیگمی نیز مشهور می باشد. طول بدن این طوطی ۱۳ سانتی متر و وزن تقریبی آن ۲۰ گرم می باشد و تنها دارای یک نژاد است.

طوطی نر دارای تاج و پشت گردن بنفش/قهوه ای می باشد. ناحیه ی پشت گردن دارای رگه های آبی رنگی می باشد. کمر قرمز و کفل ارغوانی تیره است. ناحیه ی سینه دارای رگه های زرد رنگ است. زیر بال پوششی به رنگ قرمز دیده می شود. هم چنین در این ناحیه یک سری خطوط قرمز رنگ نیز دیده می شوند. دم سبز رنگ با نوک زرد و پایه های قرمز رنگ می باشد. منقار نارنجی و چشم ها قرمز / نارنجی می باشند. در جنس ماده ناحیه پشت و پرهای زیر بال به رنگ سبز هستند و هیچ علامتی از رنگ قرمز در آنها دیده نمی شود.

20/05/2017
لوریکیت پیگمی رگه ای

لوریکیت پیگمی رگه ای

لوریکیت پیگمی رگه ای  Pygmy Streaked Lorikeet با نام علمی Charmosyna wilhelminae هم چنین با عناوین لوریکیت ویلهلمنیا و  لوریکیت پیگمی نیز مشهور می باشد. طول بدن این طوطی […]
13/05/2017
پروت لت رورایما

پروت لت تپویی

پروت لت تپویی TEPUI PARROTLET با نام علمی Nannopsittaca panychlora هم چنین با عنوان پروت لت رورایما نیز شناخته شده است. این طوطی بدنی به طول ۱۴ سانتی […]
08/05/2017
طوطی تاج سفید

طوطی تاج سفید

طوطی تاج سفید WHITE-CROWNED PARROT با نام علمی Pionus senilis  می باشد که طول بدنش ۲۴ سانتی متر و وزن تقریبی آن چیزی حدود ۱۹۳- ۲۲۹ گرم می […]
03/05/2017
لوریکیت کلاه خردلی

لوریکیت کلاه خردلی

لوریکیت کلاه خردلی MUSTARD-CAPPED LORIKEET با نام علمی Trichoglossus meyeri هم چنین با عنوان لوریکیت مایر نیز مشهور می باشد. طول بدن این طوطی ۲۰ سانتی متر و […]