مطالب آموزشی

طوطی کوتوله میک MEEK’S PYGMY PARROT با نام علمی Micropsitta meeki می باشد که بدنی به طول ۱۰ سانتی متر دارد و اطلاعاتی از وزن تقریبی آن در دسترس نمی باشد.

طوطی کوتوله میک دارای دو نژاد :  M.m. meeki, M.m. proxima بوده است.

در نژاد M.m. meeki : هر دو طوطی نر و ماده بدنی سبز رنگ داشته اند که دارای نقطه های خاکستری و زرد رنگ روی بدن بوده اند و یک خط ضخیم زرد رنگ روی گردن و سطح زیرین بدن داشته اند. ران پا سبز رنگ و پوشش زیر بال زرد رنگ بوده.  پرهای مرکز دم سبز/ آبی بوده اند و منقار به رنگ صورتی .حلقه چشم صورتی و چشم ها زرد رنگ هستند.

در نژاد  M.m. proxima: هر دو جنس نر و ماده دارای رنگ زرد و خاکستری روی پوشش گوش و گونه ها بوده اند. هم چنین باند جلوی صورت به رنگ زرد بوده است.

14/10/2017
طوطی کوتوله میک

طوطی کوتوله میک

طوطی کوتوله میک MEEK’S PYGMY PARROT با نام علمی Micropsitta meeki می باشد که بدنی به طول ۱۰ سانتی متر دارد و اطلاعاتی از وزن تقریبی آن در […]
12/10/2017
مرغ عشق گونه سیاه

مرغ عشق گونه سیاه

مرغ عشق گونه سیاه BLACK-CHEEKED LOVEBIRD با نام علمی Agapornis nigrigenis هم چنین با عنوان مرغ عشق صورت سیاه نیز مشهور می باشد. طول بدن این طوطی ۱۳-۱۴ […]
07/10/2017
طوطی سر قهوه ای

طوطی سر قهوه ای

طوطی سر قهوه ای BROWN-HEADED PARROT با نام علمی Poicephalus cryptoxanthus هم چنین با عنوان طوطی زرد پنهان Concealed-yellow Parrot  شناخته شده است. طول بدن این طوطی ۲۲ سانتی […]
06/10/2017
پاراکیت گردن زمردی

پاراکیت گردن زمردی

پاراکیت گردن زمردی EMERALD-COLLARED PARAKEET با نام علمی Psittacula calthrapae  هم چنین با عنوان پاراکیت لایارد  Layard’s Parakeet نیز شناخته شده است. طول بدن این طوطی ۲۹ سانتی متر […]