مطالب آموزشی

طوطی سر نارنجی ORANGE-HEADED PARROT با نام علمی Pyrilia aurantiocephala هم چنین با نام های طوطی عریان یا طوطی طاس و هم چنین طوطی سر طاس نیز مشهور می باشد.  طول بدن این طوطی ۲۳ سانتی متر می باشد و  میزان دقیقی از وزن این طوطی در دسترس نیست و تنها دارای یک نژاد می باشد.

هر دو جنس نر و ماده دارای بدنی به رنگ سبز/ زرد می باشند . سر نارنجی رنگ و لخت می باشد که علت نامگذاری نیز به دلیل برهنه بودن سر از پر می باشد.  پشت گردن سبز/زرد می باشد. هم چنین یک باند زرد/نارنجی در ناحیه بال و کتف دیده می شود. ران پا زرد رنگ است. منقار خاکستری رنگ با قاعده ی نارنجی می باشد. چشم ها نارنجی می باشند.

18/04/2017
طوطی سر نارنجی

طوطی سر نارنجی

طوطی سر نارنجی ORANGE-HEADED PARROT با نام علمی Pyrilia aurantiocephala هم چنین با نام های طوطی عریان یا طوطی طاس و هم چنین طوطی سر طاس نیز مشهور […]
15/04/2017
طوطی سینه سرخ ماسک دار

طوطی سینه سرخ ماسک دار

طوطی قرمز درخشان RED SHINING PARROT با نام علمی Prosopeia tabuensis هم چنین با نام های طوطی سینه سرخ ماسک دار، طوطی مارون ماسک دار، طوطی درخشان زرشکی […]
10/04/2017
طوطی بال زرشگی تیمور

طوطی شانه زیتونی

طوطی شانه زیتونی OLIVE-SHOULDERED PARROT با نام علمی Aprosmictus jonquillaceus هم چنین با نام های طوطی بال قرمز تیمور، طوطی بال زرشگی تیمور و طوطی تیمور مشهور می […]
05/04/2017
لوریکیت کوچک

لوریکیت کوچک

لوریکیت کوچک LITTLE LORIKEET با نام علمی Glossopsitta pusilla هم چنین با عناوین طوطی لوری کوچک، لوریکیت صورت قرمز، لوری صورت قرمز، کیت سبز، کیت کوچک، پاراکیت سبز، […]