مطالب آموزشی

طوطی مولگا MULGA PARROT با نام علمی Psephotellus varius هم چنین با عناوین طوطی رنگارنگ، پاراکیت رنگارنگ و طوطی متنوع مشهور می باشد. طول بدن این طوطی ۲۸ سانتی متر و وزن تقریبی آن ۵۰-۷۰ گرم می باشد. این طوطی تنها دارای یک نژاد می باشد.

طوطی نر به طور کلی دارای بدنی سبز درخشان می باشد. هم چنین دارای یک باند زرد در جلو می باشد. جلوی تاج دارای یک الگوی قرمز /قهوه ای می باشد. شکم و ران پا زرد رنگ می باشند که با علامت های قرمز زیادی همراه می باشند. کفل و پوشش دم به رنگ سبز دیده می شوند که با یک پایه ی قرمز / قهوه ای در دم همراه می باشند. هم چنین یک خط سبز/آبی در پائین پشت دیده می شود. بال ها دارای الگوی زرد رنگ می باشند. منقار به رنگ خاکستری تیره می باشد و چشم ها قهوه ای رنگ هستند.

در طوطی ماده سر، پشت و سطح بالایی سینه به رنگ زیتونی/قهوه ای دیده می شود. سطح زیرین سینه و پوشش پائین دم به رنگ سبز کم رنگ دیده می شود. جلوی بدن باندهای ضعیف زرد/ نارنجی دیده می شود که اغلب با قهوه ای/قرمز همراه است. بال دارای الگوی قرمز می باشد.

02/11/2017
طوطی مولگا

طوطی مولگا

طوطی مولگا MULGA PARROT با نام علمی Psephotellus varius هم چنین با عناوین طوطی رنگارنگ، پاراکیت رنگارنگ و طوطی متنوع مشهور می باشد. طول بدن این طوطی ۲۸ […]
01/11/2017
لوریکیت بیاک

لوریکیت بیاک

لوریکیت بیاک BIAK LORIKEET با نام علمی Trichoglossus rosenbergii هم چنین با عنوان لوریکیت روزنبرگ نیز مشهور می باشد. طول بدن این طوطی ۲۶ سانتی متر و وزن […]
31/10/2017
لوریکیت ماسنبروک

لوریکیت ماسنبروک

لوریکیت ماسنبروک MUSSCHENBROEK’S LORIKEET با نام علمی Neopsittacus musschenbroekii  هم چنین با عناوین لوریکیت منقار زرد، لوری منقار زرد کوهستان و هم چنین لوریکیت آلپین نیز مشهور می […]
29/10/2017
طوطی آمازون مارتینیک

طوطی آمازون مارتینیک

طوطی آمازون مارتینیک MARTINIQUE AMAZON با نام علمی Amazona martinicana یک گونه طوطی آمازون منقرض شده است که هیچ گونه اطلاعاتی از سایز و ابعاد بدنش در دست […]