مطالب آموزشی

طوطی آمازون منقار زرد YELLOW-BILLED AMAZON با نام علمی Amazona collaria هم چنین با عناوین طوطی منقار زرد، طوطی گلو قرمز و طوطی آمازون جامائیکا نیز مشهور می باشد.

طول بدن طوطی آمازون منقار زرد ۲۸ سانتی متر و وزن تقریبی آن چیزی حدود ۲۶۰ گرم می باشد.  به طور کلی این طوطی به عنوان یک طوطی با جثه ی کوچک تا متوسط شناخته می شود و این طوطی کلا دارای یک نژاد می باشد.

تمام طوطی های بزرگسال به طور کلی دارای بدنی سبز رنگ هستند که سطح زیرین به رنگ زرد دیده می شود . هم چنین در ناحیه ی تاج لبه ی پرها به رنگ سیاه در دو طرف سر می باشند. پیشانی و خط دور چشم سفید می باشد. بالای تاج ، فاصله ی گونه تا منقار و هم چنین گونه ی بالایی به رنگ آبی کسل کننده دیده می شوند. پرهای ناحیه ی گوش به رنگ آبی/خاکستری دیده می شود که با یک پوشش سبز رنگ پوشیده شده اند.  ناحیه ی گلو و چانه به رنگ قرمز یا رز دیده می شود . دم به رنگ سبز با پایه های قرمز رنگ است. منقار زرد رنگ است که دلیل نام گذاری این طوطی نیز می باشد.  حلقه ی چشم سفید و چشم ها به رنگ قهوه ای دیده می شوند.

06/06/2017
طوطی آمازون منقار زرد

طوطی آمازون منقار زرد

طوطی آمازون منقار زرد YELLOW-BILLED AMAZON با نام علمی Amazona collaria هم چنین با عناوین طوطی منقار زرد، طوطی گلو قرمز و طوطی آمازون جامائیکا نیز مشهور می […]
29/05/2017
لوریکیت فلورس

لوریکیت فلورس

لوریکیت فلورس FLORES LORIKEET با نام علمی Trichoglossus weberi هم چنین با عنوان لوریکیت برگی نیز شناخته شده است. طول بدن این طوطی ۲۵ سانتی متر و وزن […]
20/05/2017
لوریکیت پیگمی رگه ای

لوریکیت پیگمی رگه ای

لوریکیت پیگمی رگه ای  Pygmy Streaked Lorikeet با نام علمی Charmosyna wilhelminae هم چنین با عناوین لوریکیت ویلهلمنیا و  لوریکیت پیگمی نیز مشهور می باشد. طول بدن این طوطی […]
13/05/2017
پروت لت رورایما

پروت لت تپویی

پروت لت تپویی TEPUI PARROTLET با نام علمی Nannopsittaca panychlora هم چنین با عنوان پروت لت رورایما نیز شناخته شده است. این طوطی بدنی به طول ۱۴ سانتی […]