مطالب آموزشی

لوری راه راه زرد YELLOW-STREAKED LORY با نام علمی Chalcopsitta scintillata هم چنین با عناوین لوری بزرگ راه راه، لوری راه راه کرم و لوری پیشانی قرمز نیز مشهور می باشد.

طول بدن این طوطی ۳۱ سانتی متر و وزن تقریبی آن ۱۸۰-۲۴۵ گرم می باشد. این طوطی به طور کلی دارای سه زیر گونه ی C. s. scintillata, C. s. chloroptera, C. s. rubifrons می باشد.

در زیر گونه ی C.s. scintillata : هر دو جنس نر و ماده عمدتا دارای بدنی سبز رنگ می باشند. پرهای سر و شکم سبز رنگ می باشند و در ناحیه سینه و گوشته به رنگ زرد دیده می شوند. ناحیه پیشانی و ران در ماده ها قرمز کم رنگ می باشد. حلقه چشم خاکستری و لخت است. منقار سیاه و پوست در پایه منقار خاکستری می باشد. چشم ها به رنگ قرمز/ نارنجی دیده می شوند.

در زیر گونه ی C.s. chloroptera: مشابه زیر گونه ی قبلی است ولی راه راه های آن باریک تر می باشند . پوشش بدن سبز با یا بدون نشانه های قرمز رنگ است.

در زیر گونه ی C.s. rubrifrons: مشابه زیر گونه اول با این تفاوت که راه راه ها گسترده تر می باشند و به رنگ زرد/ پرتقالی دیده می شوند.

03/09/2017
لوری راه راه زرد

لوری راه راه زرد

لوری راه راه زرد YELLOW-STREAKED LORY با نام علمی Chalcopsitta scintillata هم چنین با عناوین لوری بزرگ راه راه، لوری راه راه کرم و لوری پیشانی قرمز نیز […]
02/09/2017
لوریکیت استفان

لوریکیت استفان

لوریکیت استفان STEPHEN’S LORIKEET با نام علمی Vini stepheni  هم چنین با عنوان لوریکیت جزیره هندوراس یا لوریکیت هندوراس نیز مشهور می باشد. طول بدن این طوطی ۱۹ […]
24/08/2017
طوطی شکم سفید

طوطی شکم سفید

طوطی شکم سفید WHITE-BELLIED PARROT با نام علمی Pionites leucogaster هم چنین با عنوان کایک شکم سفید نیز مشهور می باشد. طول بدن این طوطی ۲۳ سانتی متر […]
22/08/2017
مرغ عشق صورت قرمز

مرغ عشق صورت قرمز

مرغ عشق صورت قرمز RED-FACED LOVEBIRD با نام علمی Agapornis pullarius هم چنین با عنوان مرغ عشق سر قرمز نیز مشهور می باشد. طول بدن این طوطی ۱۵ […]