مطالب آموزشی

پاراکیت چانه نارنجی ORANGE-CHINNED PARAKEET با نام علمی Brotogeris jugularis هم چنین با عناوینی چون: پاراکیت تووی،پاراکیت شانه قهوه ای و پاراکیت بی بی نیز شناخته شده است.

طول بدن این طوطی ۱۸ سانتی متر و وزن تقریبی آن ۵۸ گرم می باشد. به طور کلی این طوطی دارای دو نژاد:  B.j. jugularis, B.j. exsul می باشد.

در نژاد  B.j. jugularis: هر دو طوطی نر و ماده دارای پرهایی زرد/سبز تا زیتونی/سبز می باشند.تاج به رنگ آبی و چانه نارنجی می باشد. گردن و عقب گردن به رنگ آبی می باشند. بال ها به رنگ زیتونی/قهوه ای دیده می شوند. منقار به رنگ استخوانی، حلقه ی چشم لخت و سفید و چشم ها به رنگ قهوه ای تیره می باشند.

در نژاد B.j. exsul: هردو طوطی نر و ماده مشابه جنس قبل هستند با این تفاون که ران پاها سبز روشن تری است و پوشش زیر دم نیز کاملا با رنگ آبی پوشیده نشده است. ناحیه ی چانه نارنجی کم تری دارد و پوشش بال ها قهوه ای بیشتری را در برگرفته است.

20/11/2017
پاراکیت چانه نارنجی

پاراکیت چانه نارنجی

پاراکیت چانه نارنجی ORANGE-CHINNED PARAKEET با نام علمی Brotogeris jugularis هم چنین با عناوینی چون: پاراکیت تووی،پاراکیت شانه قهوه ای و پاراکیت بی بی نیز شناخته شده است. […]
16/11/2017
طوطی سر آبی

طوطی سر آبی

طوطی سر آبی BLUE-HEADED PARROT با نام علمی Pionus menstruus هم چنین با عنوان طوطی کلاه آبی و پاینس سر آبی نیز مشهور می باشد. طول بدن این […]
14/11/2017
طوطی بال برنزی

طوطی بال برنزی

طوطی بال برنزی BRONZE-WINGED PARROT با نام علمی Pionus chalcopterus هم چنین با عنوان پاینس بال برنزی نیز مشهور می باشد.طول بدن این طوطی ۲۹ سانتی متر و […]
13/11/2017
پروت لت مکزیکی

پروت لت مکزیکی

پروت لت مکزیکی MEXICAN PARROTLET با نام علمی Forpus cyanopygius هم چنین با عناوین پروت لت فیروزه ای، پروت لت سونورا و هم چنین پروت لت گریسون مشهور […]