مطالب آموزشی

لوری قرمز RED LORY با نام علمی Eos bornea هم چنین با نام های لوری قرمز ملوکان، لوری ملوکان و لوری بورو نیز مشهور می باشد. طول بدن این طوطی ۳۱ سانتی متر و وزن تقریبی آن ۱۷۰ گرم می باشد.

این طوطی دارای ۴ زیر گونه ی : E.b. bornea, E.b. rothschildi, E.b. cyanonothus, E.b.bernsteini می باشد.

در زیر گونه ی E.b. bornea : هر دو جنس نر و ماده دارای بدنی قرمز رنگ روشن می باشند. پرهای اولیه مشکی هستند که با کاور قرمز پوشیده شده است. پوشش بال قرمز می باشد که دارای پایه ای سیاه رنگ می باشد. دم قرمز و چشم ها قهوه ای قرمز می باشد.

در زیر گونه ی E.b. rothschildi:  هر دو جنس نر و ماده مانند گونه ی قبل می باشند، اما سایز بدنشان کوچک تر است.

در زیر گونه ی E.b. cyanonothus: هر دو جنس  نر و ماده دارای پرهای قرمز تیره می باشند.

در زیر گونه ی  E.b. bernsteini: هر دو جنس نر و ماده مشابه گونه ی اول می باشند و جثه شان بزرگ تر است.

 

04/09/2017
لوری قرمز

لوری قرمز

لوری قرمز RED LORY با نام علمی Eos bornea هم چنین با نام های لوری قرمز ملوکان، لوری ملوکان و لوری بورو نیز مشهور می باشد. طول بدن […]
03/09/2017
لوری راه راه زرد

لوری راه راه زرد

لوری راه راه زرد YELLOW-STREAKED LORY با نام علمی Chalcopsitta scintillata هم چنین با عناوین لوری بزرگ راه راه، لوری راه راه کرم و لوری پیشانی قرمز نیز […]
02/09/2017
لوریکیت استفان

لوریکیت استفان

لوریکیت استفان STEPHEN’S LORIKEET با نام علمی Vini stepheni  هم چنین با عنوان لوریکیت جزیره هندوراس یا لوریکیت هندوراس نیز مشهور می باشد. طول بدن این طوطی ۱۹ […]
24/08/2017
طوطی شکم سفید

طوطی شکم سفید

طوطی شکم سفید WHITE-BELLIED PARROT با نام علمی Pionites leucogaster هم چنین با عنوان کایک شکم سفید نیز مشهور می باشد. طول بدن این طوطی ۲۳ سانتی متر […]