مطالب آموزشی

طوطی کوتوله فروتن MEEK PYGMY PARROT با نام علمی Micropsitta meeki یک طوطی به طول ۱۰ سانتی متر است و وزن تقریبی آن در دسترس نیست . این طوطی دارای دو نژاد است :  M.m. meeki, M.m. proxima

در نژاد M.m. meeki  جنس نر و ماده هر دو به رنگ سبز می باشند و هم چنین دارای نقطه های قهوه ای – خاکستری به همراه نقاط زرد نیز می باشند . هم چنین این طوطی به شکل شگفت انگیزی دارای خط ابروی زرد کم رنگی نیز می باشند . ناحیه ی گردن و پرهای زیرین به رنگ زرد می باشند. را نپا به رنگ سبز دیده می شود.  پرهای مرکز دم سبز رنگ و پرهای کناری آبی -سیاه رنگ می باشند . هم چنین منقار صورتی می باشد. حلقه چشم نیز به رنگ صورتی دیده می شود.  چشم ها زرد رنگ می باشند.

در نژاد M.m. proxima هر دو جنس نر و ماده دارای پرهای زرد کم رنگ و خاکستری در ناحیه پرهای گوش و گونه ها می باشند . باند جلویی با خط ابرو هر دو به رنگ زرد به هم متصل می شوند.

11/02/2017
طوطی کوتوله فروتن

طوطی کوتوله فروتن

طوطی کوتوله فروتن MEEK PYGMY PARROT با نام علمی Micropsitta meeki یک طوطی به طول ۱۰ سانتی متر است و وزن تقریبی آن در دسترس نیست . این […]
06/02/2017
طوطی شب

طوطی شب NIGHT PARROT

طوطی شب NIGHT PARROT با نام علمی Pezoporus occidentalis  هم چنین با عناوین طوطی اسپینیفکس و هم چنین طوطی شبانه زمین نیز شناخته شده است. طول بدن طوطی […]
01/02/2017
لوری ملوکان قرمز

لوری گردن بنفش

لوری گردن بنفش VIOLET-NECKED LORY با نام علمی Eos squamata هم چنین با عناوین لوری پشت گردن بنفش،  لوری سر بنفش، لوری گردن بنفش والاس ، لوری ملوکان […]
30/01/2017
لوریکیت گلدی

لوریکیت گلدی

لوریکیت گلدی GOLDIE’S LORIKEET با نام علمی Psitteuteles goldiei هم چنین با عنوان لوری کلاه قرمز نیز مشهور می باشد . طول بدن این طوطی ۱۹ سانتی متر […]