مطالب آموزشی

طوطی آمازون سر زرد YELLOW-HEADED AMAZON با نام علمی Amazona oratrix هم چنین با نام های طوطی آمازون Levaillant ، طوطی مکزیکی سر زرد، طوطی آمازون سر زرد بلیز نیز شناخته شده است. طول بدن این طوطی ۳۶-۳۸ سانتی متر است و وزن تقریبی آن ۵۰۰ گرم می باشد. این طوطی دارای ۵ نژاد به شرح :A.o.oratrix, A.o. tresmariae, A.o. belizensis, A.o. hondurensis, A.o. magna (possible subspecies) می باشد.

در نژاد A.o. oratrix هر دو جنس نر و ماده به طور کلی به رنگ سبز می باشند و پشت گردن ، سینه و شکم یک ناحیه سیاه دارند. سر و گردن زرد رنگ می باشند. ران پا زرد- نارنجی می باشند و هم چنین در ناحیه بال نیز یک رنگ زرد دیده می شود. منقار زرد کم رنگ ، حلقه چشم سفید و چشم نارنجی است.

در نژاد A.o. tresmariae هر دو بزرگسالان جنس نر و ماده شبیه جنس قبل هستند با این تفاوت که سر تا بالای سینه زرد رنگ است .سطح بالایی بدن سبز کم رنگ تری است و سطح پایینی آبی کم نرگ است.

در نژاد A.o. belizensis هر دو بزرگسال دارای فضای زرد رنگ محدودی در ناحیه ی سر هستند و این محدوده زرد محدود به پیشانی ،تاج و اطراف چشم و گونه می باشد.

در نژاد A.o. hondurensis هر دو بزرگسال دارای الگوی زرد در ناحیه پیشانی و تاج می باشند و هیچ الگوی زردی در پشت گردن ندارند.

در نژاد A.o. magna هر دو بزرگسالان متفاوت هستند و ران پاها زرد رنگ و لبه ی پر ها تیره تر می باشند.

01/03/2017
طوطی آمازون سر زرد

طوطی آمازون سر زرد

طوطی آمازون سر زرد YELLOW-HEADED AMAZON با نام علمی Amazona oratrix هم چنین با نام های طوطی آمازون Levaillant ، طوطی مکزیکی سر زرد، طوطی آمازون سر زرد بلیز […]
27/02/2017
لوری قرمز و آبی

لوری آبی و قرمز

لوری آبی و قرمز RED-AND-BLUE LORY با نام علمی Eos histrio هم چنین با نام های لوری دم آبی و لوری نیم تاج نیز شناخته شده است. طول […]
20/02/2017
طوطی راپل

طوطی راپل

طوطی راپل RUPPELL’S PARROT با نام علمی Poicephalus rueppellii  یک گونه طوطی به طول ۲۲ سانتی متر و وزن تقریبی ۱۰۵- ۱۳۲ گرم می باشد  و به طور […]
18/02/2017
پاراکیت تاج آبی

پاراکیت تاج آبی

پاراکیت تاج آبی Blue-crowned parakeet هم چنین با نام های کانور تاج آبی یا کانور دم تیز نیز مشهور می باشد . نام علمی این طوطی Thectocercus acuticaudatus […]