مطالب آموزشی

انگل های روده ای طوطی (Intestinal Parasite in parrots)

ژیاردیازیس (Giardiasis)

انگل های دستگاه گوارش نه تنها می توانند بسیاری از مشکلات را در معده و روده یک طوطی ایجاد کنند، بلکه می توانند بر عملکرد طبیعی سایر اندام ها نیز تاثیر سوء بگذارند. یکی از انگل های طوطی ژیاردیا است که یک میکروب تک سلولی است که در روده طوطی ها فعالیت می نماید.

انگل های روده ای طوطی Intestinal Parasite in parrots انگل های روده ای طوطی (Intestinal Parasite in parrots)

ژیاردیازیس به طور کلی روی کاکادو ، مرغ عشق ، طوطی کوتوله برزیلی ، ماکائو و سایر خانواده های طوطی سانان تاثیر می گذارد.

نشانه های عفونت ژیاردیازیس در طوطی ها به شرح زیر می باشد:

- سوء تغذیه

- اسهال

- جذب نادرست مواد مغذی

-کاهش وزن

- خارش

- ریزش پر

- پوسته پوسته شدن پوست

-آواز خوانی بیش از حد در طوطی های آلوده

هم چنین مدفوع طوطی آلوده به ژیاردیازیس بوی ذرت بو داده را می دهد. معمولا پرها از پایه ضعیف می شوند ، طوطی به طور بی وقفه گریه و ناله می کند ،دچار گرسنگی و کاهش وزن می شود و متاسفانه عفونت معمولا زنده می ماند.

دلایل

عفونت ژیاردیازیس معمولا با غذای آلوده گسترش می یابد ، با این حال برخی از طوطی های بالغی که خود آلوده نیستند می توانند حامل و ناقل ژیاردیازیس باشند.

درمان

ابتدا دامپزشک یک تست خون برای شناسای انگل انجام می دهد و سپس داروهای ضد انگلی به صورت خوراکی تجویز می نماید.

پیشگیری

ژیاردیازیس معمولا با ذخیره مواد غذایی طوطی با دقت و رعایت بهداشت قابل پیشگیری می باشد ، هم چنین باید طوطی خود را به صورت مرتب جهت آزمایش های انگلی و معاینات سلامت به دامپزشک ببرید.

21/05/2014
انگل های روده ای طوطی (Intestinal Parasite in parrots)

انگل های روده ای طوطی (Intestinal Parasite in parrots)

انگل های روده ای طوطی (Intestinal Parasite in parrots) ژیاردیازیس (Giardiasis) انگل های دستگاه گوارش نه تنها می توانند بسیاری از مشکلات را در معده و […]
20/05/2014
آلودگی هرپس ویروس در طوطی (Herpesvirus Infection)

آلودگی هرپس ویروس در طوطی (Herpesvirus Infection)

آلودگی هرپس ویروس در طوطی (Herpesvirus Infection) هرپس ویروس تنها یک ویروس انسانی نیست و به راحتی به انواع طوطی ها انتقال می یابد. در طوطی […]
19/05/2014
سیست پر طوطی

سیست پر طوطی (Feather Cysts )

سیست پر طوطی (Feather Cysts ) سیست چیست؟ در واقع سیست یک کیسه بسته ای شکل با غشای مجزا و دارای تقسیمات سلولی مجزا از سلول […]
18/05/2014
آسم ماکائو

آسم ماکائو

آسم ماکائو: حساسیت تنفسی طوطی یا همان آسم ماکائو یکی از بیماری های ریه و مجاری تنفسی می باشد که باعث بروز واکنش های آلرژیک در […]