مطالب آموزشی

آموزش طوطی خارج از قفس یک روش بسیار مناسب می باشد نه به این خاطر که ممکن است طوطی خارج از قفس راحت تر باشد بلکه به این دلیل که اگر شما هدف خود را از بیرون آوردن طوطی آموزش طوطی خارج از قفس قرار دهید طوطی شما به این روش عادت خواهد کرد و آماده ی یادگیری خواهد شد. به طور کلی طوطی ها داخل قفس محدوده ی خود را به خوبی حفظ می کنند اما داخل قفس به راحتی نیز ذهنشان منحرف می گردد به همین دلیل قفس جای مناسبی برای آموزش نمی باشد. به طور تجربی می توان گفت که قرار دادن طوطی در یک جای بلند و آموزش دادن به آن یک روش ایده آل آموزش می باشد. قرار دادن اسباب بازی ، غذا و یا هر چیز دیگری در زمان آموزش به طوطی می تواند حواسش را پرت کند ، به طور کلی مهم ترین چیز این است که طوطی تنها روی آموزش شما تمرکز داشته باشد و نه هیچ چیز دیگر.

آموزش طوطی خارج از قفس آموزش طوطی خارج از قفس

ابتدا طوطی خود را از قفس بیرون آورده و سپس آن را در یک نقطه ی بلندی قرار دهید. سپس به طوطی خود آرامش دهید که در منطقه ی امنی ایستاده و سپس شروع به آموزش نمایید. باید بدانید که در دفعات ابتدایی طوطی فقط متوجه رفتار شما می باشد و به نوع رفتار شما توجه می کند و نه آموزش شما ، سپس باید اشتیاق طوطی خود را به یادگیری زیاد کنید و زمانی که طوطی چند قدمی به سمت شما به جلو آمد باید بدانید که در این لحظه طوطی آماده ی یادگیری می باشد.

 

 

16/04/2014
آموزش طوطی خارج از قفس

آموزش طوطی خارج از قفس

آموزش طوطی خارج از قفس یک روش بسیار مناسب می باشد نه به این خاطر که ممکن است طوطی خارج از قفس راحت تر باشد بلکه […]
15/04/2014
آموزش طوطی

آموزش طوطی

آموزش طوطی یک روش تربیتی برای تغییر رفتار طوطی در محیط خانه و همراه با خانواده  می باشد . آموزش طوطی برای مقابله با رفتارهای ناهنجار […]
14/04/2014
سخن گویی طوطی ها

سخن گویی طوطی ها

طوطی ها تارهای صوتی ندارند ، بنابراین آنها صداها را با فشار هوا در سراسر نای به وجود می آورند ، آنها صداهای مختلفی با اعماق […]
13/04/2014
موارد خطر ناک برای سلامتی طوطی

موارد خطر ناک برای سلامتی طوطی

موارد خطر ناک برای سلامتی طوطی ۱) رژیم غذایی بزرگ ترین و خطر ناک ترین نوع تغذیه ی طوطی رژیم غذایی بر پایه ی دانه ی […]