مطالب آموزشی

لوری بال سیاه BLACK-WINGED LORY با نام علمی Eos cyanogenia هم چنین با عناوین لوری قرمز بیاک و لوری چانه آبی نیز مشهور می باشد. طول بدن این طوطی ۳۱ سانتی متر و وزن تقریبی آن ۱۲۰ گرم می باشد.

به طور کلی لوری بال سیاه دارای یک نژاد می باشد. هر دو جنس نر و ماده به طور کلی دارای بدنی قرمز رنگ می باشند. یک خط آبی/بنفش از چشم تا گوش کشیده شده است. پوشش روی بال ها به رنگ سیاه می باشد. ران پا سیاه و پرهای جانبی به رنگ قرمز دیده می شوند.پرهای مرکزی دم نیز سیاه رنگ و پرهای جانبی قرمز می باشند. منقار نارنجی و چشم ها قرمز رنگ می باشند.

10/09/2017
لوری بال سیاه

لوری بال سیاه

لوری بال سیاه BLACK-WINGED LORY با نام علمی Eos cyanogenia هم چنین با عناوین لوری قرمز بیاک و لوری چانه آبی نیز مشهور می باشد. طول بدن این […]
05/09/2017
کاکادو سیاه بائودین

کاکادو سیاه بائودین

کاکادو سیاه بائودین BAUDIN’S BLACK COCKATOO با نام علمی Zanda baudinii هم چنین با عناوین کاکادو سیاه، کاکادو سیاه دم سفید، کاکادو دم سفید، کاکادو سیاه منقار بزرگ، […]
04/09/2017
لوری قرمز

لوری قرمز

لوری قرمز RED LORY با نام علمی Eos bornea هم چنین با نام های لوری قرمز ملوکان، لوری ملوکان و لوری بورو نیز مشهور می باشد. طول بدن […]
03/09/2017
لوری راه راه زرد

لوری راه راه زرد

لوری راه راه زرد YELLOW-STREAKED LORY با نام علمی Chalcopsitta scintillata هم چنین با عناوین لوری بزرگ راه راه، لوری راه راه کرم و لوری پیشانی قرمز نیز […]